Xossip

Go Back Xossip > Mirchi> Stories> Regional> Telugu > నాకు నచ్చినకధలకి కొత్తరూపం

Reply Free Video Chat with Indian Girls
 
Thread Tools Search this Thread
  #21  
Old 28th February 2015
lakshmi345's Avatar
lakshmi345 lakshmi345 is offline
Custom title
 
Join Date: 22nd July 2013
Location: Hyderabad
Posts: 1,329
Rep Power: 9 Points: 996
lakshmi345 has received several accoladeslakshmi345 has received several accoladeslakshmi345 has received several accoladeslakshmi345 has received several accolades
కబడ్డీ కబడ్డీ కబడ్డీ
నేను కూడా practice మొదలెట్టా... స౦ధ్యక్కా ఇక నీదే లేటు....
______________________________
Dear writers don't expect more replies just see ur thread views to estimate ur value

. visit my thread....మీరు చదివిన మంచి పుస్తకం పేరు చెప్పండి
http://xossip.com/showthread.php?p=6...3#post67446273
.

Reply With Quote
  #22  
Old 28th February 2015
sindhura sindhura is offline
 
Join Date: 7th September 2010
Posts: 73
Rep Power: 16 Points: 67
sindhura is beginning to get noticed
Hi

U got nice writing skills but don't take girls for granted try to be close to reality

Reply With Quote
  #23  
Old 28th February 2015
mahidhar809's Avatar
mahidhar809 mahidhar809 is offline
ILOVEU Mango Shilpa
 
Join Date: 2nd November 2014
Location: in women's hearts
Posts: 2,479
Rep Power: 9 Points: 3055
mahidhar809 is hunted by the papparazimahidhar809 is hunted by the papparazimahidhar809 is hunted by the papparazimahidhar809 is hunted by the papparazimahidhar809 is hunted by the papparazimahidhar809 is hunted by the papparazi
Send a message via MSN to mahidhar809 Send a message via Yahoo to mahidhar809
.
______________________________
ప్రేమతో మీ మహిధర్

Last edited by mahidhar809 : 28th February 2015 at 02:07 PM.

Reply With Quote
  #24  
Old 28th February 2015
Goutham_12 Goutham_12 is offline
 
Join Date: 26th January 2012
Posts: 80
Rep Power: 13 Points: 60
Goutham_12 is beginning to get noticed
హాయ్ సంధ్య జి ,


అందరు మీ కథ కొరకు చకోర పక్షుల్ల వేచి చోస్తున్నమ్..

నేనైతే రాజమౌళి సినిమా రిలీజ్ కంటే ఎక్కవ expect చెస్తున్న... సినిమా ఒక రోజులో చూడచ్చు ( షుమారు 3, 4 గంటలు) . మీ కథ కొన్ని వారాలు రస వత్తరంగా ... సరసంగా ... సుఖంగా .... సౌక్యంగా ... అందంగా .... అమాయకంగా .... చాక చక్యంగా .... మొహమాటంగా ... నిర్భయంగా ... కోపంగా .... తాంపంగా ... సరసంగా ... విరసంగా ... వివరంగా ... అబ్బ బ్బ బ్బ .... చెప్పనలవి కావడం లెదు...Bring అ బాంగ్ విత్ న్యూ స్టొరీ ... వెల్కమ్ బ్యాక్ ....


గౌతం

Reply With Quote
  #25  
Old 28th February 2015
sandhyakiran sandhyakiran is offline
 
Join Date: 15th July 2011
Posts: 892
Rep Power: 14 Points: 461
sandhyakiran has many secret admirerssandhyakiran has many secret admirers
...గెలుపుకోసం... మాతృక మూడో భాగం...
సంధ్యాకిరణ్

Last edited by sandhyakiran : 28th February 2015 at 11:41 PM.

Reply With Quote
  #26  
Old 28th February 2015
sandhyakiran sandhyakiran is offline
 
Join Date: 15th July 2011
Posts: 892
Rep Power: 14 Points: 461
sandhyakiran has many secret admirerssandhyakiran has many secret admirers
The Saturday came. I was waiting for the evening. We then proceeded directly to Peter’s house. His house was almost on top of a small hill in Ooty. He had a well maintained garden. Besides it, there was a basketball court and open ground. We reached sharp at five. Peter welcomed us. I found that the boys Selvin and Ashok had already come and they were exercising. They were in their shorts and banyans. Both of them were my wife’s students. They wished her. My wife too wished them. I found that she was getting tensed. The thought that she had to be in the field along with her students must have made her feel odd. Deepthi and Swetha arrived just five minutes after us. They were wearing their kabbadi team dress which was a short skirt and tops. My wife and I had brought dresses with us. We went to the change rooms and changed into dresses suited for the match. I wore shorts and banian like other boys. But my wife was hesitant to wear short skirt. So she wore her tracking suit which was a pant and T shirt. When she stepped out, Peter, Selvin and Ashok were all surprised as they had always seen her in a sari and never in such dress. This tracking suit fit closely to her body and the pant could not hide the fact that she had very good buttocks. The match started. Peter sat in the chair at the centre. My wife, Swetha and Deepthi were on one side.


I, Selvin and Ashok were on the other. First it was our turn to go into their territory. We decided to send Selvin. As Selvin went in, I found that the two girls were in one corner and my wife was on the other. Selvin headed for the girls straightaway. He tried to touch them. But they were careful. When Selvin tried to go deep, my wife came from this side. Selvin escaped from being grabbed by my wife. He returned. Then Deepthi came inside. Deepthi was short. She was slightly plump also. Her skirt was rising as she tried to run here and there and her creamy white thighs flashed. I immediately got a hard on seeing her thighs close quarters. I wonder what the boys must have felt. I saw that Selvin too was eying her plump thighs. Just when it looked Deepthi will return back, Selvin dived upon her and held her thighs. I could see the instant reaction of Deepthi. Just as Selvin’s hands came in contact with her thighs, she let out a gasp. Selvin tightened his grip. Immediately Ashok came from the other end and he hugged Deepthi from behind not allowing her to get back. I could distinctly see his hand brush against her breasts. I too did not want to miss out on the opportunity. Though it was pretty clear that Deepthi could not escape these two guys and there was no need of my help, I too went and caught her other thigh which was free. Oh, how soft it was. I slowly raised my hands and my felt up her thighs. It was so soft and fleshy. For Deepthi, it must have been a first time experience where she had two guys holding each of her thighs and one guy hugging her from behind. She let out her breath and Peter declared her out.


Then Ashok went in. Ashok again was trying for Swetha. Swetha kept going behind and behind. Ashok followed her. He was just a foot away from her. He extended his hands to touch her. Just then my wife came from this side and caught his thighs. Ashok was really hairy and he had hairs in his legs too. My wife caught his thighs. Ashok tried to get out of her clutches. But by this time, Swetha too hugged him from front and pulled him towards her. They somehow managed to bring him down. My wife never left his legs and Swetha fell flat on Ashok to prevent him from moving. Her breasts were brushing against his chest. Ashok lost his breath. He was declared out. So he went out and Deepthi came in. Then, my wife came in. She tried to get me out by touching me. Just as she followed me, Selvin came running from behind and put both his hands just on her T shirt, pressing her boobs.

My god! It was such a rare sight. My wife’s boobs were juggling in that t shirt and just then Selvin’s hands covered them. An eighteen year old boy, her own student pressed her boobs right in front f her husband. My wife even then never gave her breath. She immediately turned towards him and forcefully removed his hands. As she tried to touch her line, Selvin desperately tried to pull her back. He would have touched her breasts, her stomach etc but my wife proved to be slippery and she went back successfully and Selvin was out.

I was left alone now. I went in. The two girls clasped their hands to each other and waited for to come up further. In my corner of my eyes, I was looking at my wife. I knew that she will come from behind. Just as my wife started moving and I got distracted a bit, immediately Deepthi pulled my legs. I fell down. Within a second both the girls were over me. Swetha had fallen over me in such a way that her boobs were just over my face. I could clearly sense Deepthi’s soft hips over my cock. What a feeling! Two teeny girls over me!![/font]
I pretended as though I was trying to escape from them and just groped my hands as far as possible. I could distinctly feel my hands grabbing a breast. I did not know whose it was….Deepthi or Swetha’s ….it was soft, round and firm. I also managed to press some ass cheeks. Since I had pressed two different types of ass cheeks…..a plump one ...must be Deepthi’s and the other small soft one ….must be Swetha’s….I guessed I had pressed the buttocks of both the girls. By this time my wife too joined them and she expertly twisted my arm which made me lose my breath immediately. I was declared out. We could not believe it. Within five minutes we had lost the opening game. It was a best of five. So I came back and had a short team meeting. Peter also joined us. I could see that my wife was giving a triumphant smile at Peter.

Peter said aloud,
“See boys, the main problem were you were not agile enough. You did not move fast. I think there is a problem with your dress. Why don’t you strip of your shorts and just wear a jaddis. And Ramesh, you are doing the team no good by wearing that pants which are easy grasp for the opponents.”
Immediately all three of us stripped of our other dresses and we were in just our jaddis. The entire boob touching had given me a big erection and with jaddis it was fairly obvious to everyone. I saw that the boys too were having an erection. I noticed that Deepthi was glancing at my erection and when I looked at her, she glanced away. The second game started.

Deepthi came in first this time. As soon as she came she came towards me thinking that I was a safe bet when compared to boys. Just as she extended her hands to touch me, I caught hold of her hands and pulled her to me. She fell on me and both of us lost balance and fell down. While falling, her face pressed against me and accidentally our lips touched each others. Oh, what a sensation it was. She must have just wetted her lips with her tongue, I guess. Her lips were moist with saliva and just as her lips brushed against my lips, my lips too became wet. I fell down and Deepthi fell over me. Immediately I put my hands underneath and tried to grab her. My hands touched her thighs. I brought my hand slightly above and took it up her skirt until my hands rested on her panty just above her buttocks. I pressed her ass cheeks. As she struggled to get up, I hugged her buttocks even more tightly and as she violently moved her head, my lips came in contact with her lips quite a number of times. By then, Selvin and Ashok joined. I could see that they went for her plump breast. They balled it much to their desire. Though Deepthi lost her breath, peter delayed giving her out and I kept pressing her ass and Selvin and Ashok kept balling one of her breast each. When Peter declared her out and she got up and went, she looked like a girl who had been gang raped. Selvin went in and straightaway went for my wife this time. Just when my wife though he was going back, he turned and hit straight at her boobs. It was a powerful hit. Straight at the right boob just over her T shirt. When my wife tried to catch him, he slipped off and came back.

It was left to Swetha to save her team. She walked in. I saw that by this time both Selvin and Ashok’s cocks were tenting in their jaddis and I was not bad myself. As Swetha approached, she could not take her eyes off our bulging jaddis. She tried to go back but just as she tuned Ashok pulled her skirt. She fell down and her skirt was raised up to her panty. What legs she got….very shapely very model like…..I immediately fell down upon her such that my head just rested over her panty. I could almost smell her pussy…
wow! I moved my head such that my lips brushed against her thighs. I could see that Ashok put his head on her breasts and Selvin fell over her such that his jaddis was on top of her face with his cock pressing her face. Swetha surrendered immediately. Again, seeing our comfortable position where each one of us had buried our heads into, Peter delayed the call for a few minutes. We had won the second game. I cud see that my wife was tensed and she wanted to win anyway. I cud see peter commenting to the boys,

Well done boys! Umm...you have proved how superior boys are to girls….. The dress only made us lose the first game….Once my boys were in jaddis, the girls had nothing to hold to….and we could win easily…..! ” As Peter said this, I cud see that my wife exchanged glances with the other two girls. They had a secret discussion. Then my wife came to us. She looked at Peter and said,

Last edited by sandhyakiran : 28th February 2015 at 11:58 PM.

Reply With Quote
  #27  
Old 1st March 2015
tallboy70016's Avatar
tallboy70016 tallboy70016 is offline
In the Cleavage of Anushka
 
Join Date: 19th April 2008
Posts: 12,474
Rep Power: 66 Points: 38972
tallboy70016 has hacked the reps databasetallboy70016 has hacked the reps databasetallboy70016 has hacked the reps databasetallboy70016 has hacked the reps databasetallboy70016 has hacked the reps databasetallboy70016 has hacked the reps databasetallboy70016 has hacked the reps databasetallboy70016 has hacked the reps databasetallboy70016 has hacked the reps databasetallboy70016 has hacked the reps databasetallboy70016 has hacked the reps database
UL: 12.68 gb DL: 34.60 gb Ratio: 0.37
Nice update
______________________________
I am the Ultimate Authority

DISCLAIMER: ALL THESE PICS POSTED BY ME ARE NOT MY OWN. THEY ARE THE RESULT OF INTERNET BROWSING, SEARCHING AND ARE DOWNLOADED FROM OTHER WEBSITES. IF ANYTHING OBJECTIONABLE, ANYONE HAS ANY OBJECTION, PLEASE LET ME KNOW THE POST NUMBER, SO THAT THOSE PICS CAN BE REMOVED

Reply With Quote
  #28  
Old 1st March 2015
rameshmallu4 rameshmallu4 is offline
 
Join Date: 30th December 2013
Posts: 66
Rep Power: 8 Points: 87
rameshmallu4 is beginning to get noticed
Sandya garu hartly welcome
chala santhoshamga undi.

Reply With Quote
  #29  
Old 1st March 2015
lakshmi345's Avatar
lakshmi345 lakshmi345 is offline
Custom title
 
Join Date: 22nd July 2013
Location: Hyderabad
Posts: 1,329
Rep Power: 9 Points: 996
lakshmi345 has received several accoladeslakshmi345 has received several accoladeslakshmi345 has received several accoladeslakshmi345 has received several accolades
అమ్మో బాయ్స్ తో కబడ్డీ ఎప్పుడూ ఆడకూడదు
______________________________
Dear writers don't expect more replies just see ur thread views to estimate ur value

. visit my thread....మీరు చదివిన మంచి పుస్తకం పేరు చెప్పండి
http://xossip.com/showthread.php?p=6...3#post67446273
.

Reply With Quote
  #30  
Old 1st March 2015
stories1968 stories1968 is offline
Custom title
 
Join Date: 22nd October 2013
Posts: 6,354
Rep Power: 17 Points: 4969
stories1968 is hunted by the papparazistories1968 is hunted by the papparazistories1968 is hunted by the papparazistories1968 is hunted by the papparazistories1968 is hunted by the papparazistories1968 is hunted by the papparazi

Reply With Quote
Reply Free Video Chat with Indian Girls


Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +5.5. The time now is 03:56 PM.
Page generated in 0.02346 seconds