View Single Post
  #7  
Old 24th June 2018
amulya2910 amulya2910 is offline
 
Join Date: 4th March 2008
Posts: 134
Rep Power: 26 Points: 51
amulya2910 is beginning to get noticed
Mitrano tumchay agrahakhatar samuhik sambhog tumchya bhetlia...


नितीनने विजेताला आपल्या मित्रांची इच्छा बोलावून दाखवली होती. नितीन जसा विजेताच्या शरीराचा चाहता होता तसाच तेही विजेताच्या शरीराला भोगू इच्छित होते. कित्येक वेळा त्यांनी विजेताच्या नावे आपला लंड हलवून पाणी काढलं होतं. नितीन तिच्याबरोबर झोपल्याच्या गोष्टी ऐकून तर ते आणखी चेतले होते आणि कधी एकदा विजेताला नागडी पाहतात असं झालं होतं. नितीनही संधीची वाट पाहत होता. आणि तो दिवस उजाडला. तो लग्नाचा मौसम होता. त्यामुळे घरातली सर्व मंडळी शेजारच्या गावी लग्नासाठी निघून गेली. नेहमीप्रमाणे विजेता लग्नाला जायला उत्सुक नव्हती त्यामुळे ती घरीच थांबली. नितीनच्या मित्रांबद्दल झालेला बोलणं ती विसरूनही गेली होती त्यामुळे तिच्या मनात काहीच नव्हतं आणि ती आपल्या कामाला लागली. नितीनने अभ्यासाचं कारण काढून मित्रांकडे पळ काढला आणि त्याने मित्रांना विजेता वाहिनी घरी एकटी असल्याची गोड बातमी दिली. आता विजेता वहिनीला सगळी माहिती असल्यामुळे त्यांच्या मनातली भीती गेली होती. परंतु प्रथमच एका बाईला अश्या रीतीने सामोरे जाणार असल्यामुळे सगळ्यांनाच दडपण होतं. तसं गावातल्या जवळ जवळ सगळ्याच तरुण स्त्रियांना कल्पनेत झवून मोकळे झाले होते. खुद्ध विजेता वहिनीला कितींदा तरी झवले होते. पण आता ती समोर असताना या विषयावर ती कशी प्रतिसाद देईल याचं दडपण होतं. जराही वेळ नं दवडता चौघेही घराकडे निघाले. सर्वांच्या मनात आनंद होता की आजपर्यंत ज्याची फक्त कल्पना केली ते थेट पाहायला मिळणार. घरी पोहोचताच नितीनने सर्वाना बाहेर थांबवले आणि तो वहिनीला सांगायला आत गेला. विजेता वहिनीला थोडा धक्का बसला. त्या रात्री भावनेच्या भरात ती बोलून गेली होती की तुझ्या मित्रांना पण बोलाव. तिला वाटलं नव्हतं की ही मुलं इतकी वासनांध असतील. तिने नितीनला समजवायचा प्रयत्न केला की त्यादिवशी सहज बोलून गेले होते. हे ऐकून नितीन नाराज झाला. त्याने मित्रांना खूप अपेक्षा दाखवल्या होत्या. आणि आता विजेता वहिनी तयार होत नव्हती. नितीनने मग तिला नाराज चेहऱ्याने समजवायचा प्रयत्न केला. त्याने मित्रांना खूप आशा दाखवली होती. आणि तिचे नितीन बरोबरचे अनैतिक संबंधही कथन केले होते. तिला नकार देण्यास जागाच नव्हती. विजेताने थोडा विचार केला. तसही सर्वांना कळलंच आहे. आणि तिलाही आपलं शरीर एकापेक्षा जास्त पुरुषांनी भोगायची सुप्त इच्छा होती ती पूर्ण करायची संधी चालून आली होती. हळू हळू विजेताच्या मनातली भावना जागृत होऊ लागली. आणि तिने नितीनला होकार दिला. नितीनचा आंनद गगनात मावेनासा झाला. त्याने बाहेर येऊन मित्रांना हि आनंदाची बातमी सांगितली आणि ते खूप खुश झाले. तोवर विजेता जेवणाचा आटोपून आतल्या खोलीत कॉटवर जाऊन बसली. नितीन मग मित्रांना घेऊन त्या खोलीत आला. नितीन सोडून सगळे अजूनही दडपणाखाली होते. सर्वजण दबक्या पावलांनीच आत आले. आत येताना विजेताने मॅक्सिचा वरचा एक हुक काढून ठेवला होता. त्यामुळे तिची घळ स्पष्ट दिसत होती. ती घळ पाहताच सगळ्यांच्या काळजाचे ठोके चुकले. त्या घळीवरून विजेताच्या गोऱ्या स्तनांचा अंदाज त्यांना आला होता. अजूनही सर्वजण चोरूनच तिची घळ पाहत होते. कॉटवर बसताना तिने मॅक्सि घुडग्यापर्यंत वर घेतली होती. त्यामुळे तिचे गोरे पाय आणि त्यावरची थोडी केसांची लव दिसत होती. बाईचं ते तेवढं दृश्यही त्या कोवळ्या मुलांना पुरेसं होतं. त्यांच्या शिश्नानी कल्पनेनेच ताठायला सुरुवात केली होती. पण अजूनही कोणी पुढाकार घेईना. म्हणून तिनेच नितीनला शेवटी जवळ बोलावलं. नितीनही वहिनी आज चौघांकडून भोगली जाणार या कल्पेनेने जास्त उत्तेजित झाला होता. तिच्याजवळ जाण्याअगोदर त्याने खोलीचा दरवाजा बंद केला. तिघेही मित्र अजून बाजूलाच उभे होते. नितीन मोठ्या आत्मविश्वासाने विजेता जशी काही आपलीच पत्नी असल्याच्या आविर्भावात तिच्या बाजूला बिलगून बसला. त्याने एक हात तिच्या पाठीमागून दुसऱ्या दंडावर आणि दुसरा हात मांडीवर ठेवला. तिला थोडी जवळ ओढून घेतली त्यामुळे तिचा उजवा स्तन नितीनच्या छातीत रुतला. आणि त्यामुळे तिची घळ आणखी खोल दिसू लागली. त्याचवेळेस मांडीवरच्या हाताने नितीनने विजेता वहिनीची ढोपरापर्यंत असलेली मॅक्सि आणखी वर केली. त्याने तिच्या मांड्या उघड्या पडल्या. तिच्या गोऱ्या नितळ मांड्या बघताच तिघांच्याही पॅन्ट मध्ये तंबू उभे झाले. नितीनच्या हातांचा मांड्याना स्पर्श झाल्यामुळे विजेताही आता रंगात येत होती. तिचं लक्ष आता नीतींवर केंद्रित झालं. तिने हळू हळू आपला चेहरा नितीनच्या चेहऱ्याजवळ आणला. तिने त्याच्या डोळ्यात पाहत आपले ओठ त्याच्या ओठांजवळ आणले. दोघांचाही श्वास आता एकमेकात मिसळत होता. एकमेकांचे गरम श्वास हुंगल्यावर विजेताने आपले ओठ नितीनच्या ओठांवर टेकवले. क्षणाचाही विलंब नं लावता नीतीने आपले ओठ विलग करून विजेता वहिनीचे ओठ आपल्या ओठात घेतले आणि ते रसिले लाल ओठ तो चोखु लागला. नितीन आणि विजेताचं चुंबन दृश्य बघताच तिघांचेही लंड पूर्ण ताठ झाले. आता त्यांचा पुरता विश्वास बसला की विजेता वहिनीचा नितीन बरोबर संभोग झाला आहे. आणि थोड्याच वेळात त्यांनाही ती संधी मिळणार आहे. परंतु अजूनही त्यांना काय करावं ते कळत नव्हतं. समोरचं दृश्य पाहत नकळत ते पॅन्ट वर चोळू लागले. इकडे नितीन आणि विजेता वहिनी एकमेकांच्या तोंडात तोंड घालून एकमेकांची लाळ चोखण्यात मश्गुल होते. एकमेकांच्या लाळेची दोघांना वेगळीच नशा चढली होती. विजेताने या आधी कधीही कोणासमोर प्रणय केला नव्हता. पण आज ती सगळं विसरून गेली. तीन कोवळ्या मुलांसमोर ती एका परपुरुषाबरोबर प्रणय करत होती अगदी निलाजरेपणे.. विजेता वहिनीची तोंडातला रस चोखत असताना नितीनचा हात आता तिच्या वक्षांवर फिरत होता. नितीनच्या पंजाच्या आकारावरून तिचे वक्ष किती मोठे असतील याची तिघानानी कल्पना आली. एक एक करून नितीन विजेता वहिनीचे दोन्ही वक्ष कुस्करत होता. नितीनने मग वहिनीचे उरलेले दोन हूकही काढून टाकले आणि एक हात मॅक्सि मध्ये सरकवला. नितीनला जाणवलं विजेता वहिनीने ब्रा घातली नाही. त्यामुळे मनसोक्त त्याचा हात थेट तिच्या ताठरलेल्या स्तनाग्रांना लागला. त्यामुळे विजेता शहारली. आणि थोडी ओरडली. त्या तिघांना कळलंच नाही ती का ओरडली ते. नितीन मनसोक्त विजेताच्या स्तनाग्रांशी खेळात होता आणि ती ते सुख भोगत होती. मधेच नितीनला आपल्या मित्रांची आठवण झाली. त्यांनाही हे सुख उपभोगण्यासाठी आपण इथे बोलावलंय हे तो विसरून गेला. विजेताचे ओठ नं सोडता त्याने हळूच तिचे दोन्ही स्तन मॅक्सिच्या बाहेर काढले. त्या तिघांनाही हे अनपेक्षित होतं. अचानक झालेल्या विजेता वाहिनीच्या बॉलच्या दर्शनाने ते भारावून गेले. त्यांच्या तोंडातून त्यांनी लांबूनच तिच्या स्तनाचे मुके घेतले. त्या आवाजाने विजेता थोडी भानावर आली आणि नीतीचे ओठ चोखणं थांबवलं. तिच्या वासनेभरल्या नजरेनेच त्या तिघांकडे पाहिलं आणि जवळ बोलावलं. नितीनने तिला पुरतं पेटवलं होतं. पहिल्यांदाच इतक्या जवळून विजेता वाहिनीचे मोठे बॉल इतका वेळ पाहू शकत होते. विजेताने मग एकाच्या लंडला पॅन्ट वरून हात लावला. वहिनीच्या त्या अनपेक्षित स्पर्शाने तो बिचारा कळवळला आणि शहारून मागे झाला. विजेता वहिनीने मग त्याचा लंड घट्ट पकडून जवळ ओढला आणि मुठीत आवळला. चांगलाच कडक झाला होता तो. तोवर नितीन विजेताचे दोन्ही बॉल दाबत होता. त्याने मग दुसऱ्या मित्राला एक बॉल दाबायला सांगितलं. तो थोडा कचरत आहे हे पाहून विजेता वहिनीने त्याचा हात पकडून आपल्या डाव्या बॉलवर ठेवला. वहिनीच्या बॉलचा स्पर्श होताच त्याच्या तोंडून सिस्कार निघाला. ज्या बॉलची आतापर्यंत फक्त कल्पना केली होती तो आज त्याच्या हातात होता. आणि तोही खुद्ध विजेता वाहिनीने स्वतःहून हातात दिला होता. या विचाराने त्याचा लंड पूर्ण कडक झाला. तिसऱ्यासाठी विजेता वहिनीने आपली मॅक्सि पूर्ण कमरेपर्यंत वर केली आणि आपल्या नितळ मांड्या उघड्या केल्या. दोन मांड्यांच्या मध्ये तिची निळी पॅंटी दिसताच तिसऱ्याच्या तोंडून आअह्ह्ह निघाला. प्रथमच तिच्या पँटीचं दर्शन तिच्या अंगावर झालं होतं. आतापर्यंत त्यांनी नितीनने चोरून आणलेल्या तिच्या पॅंटीवर आपला चीक काढला होता. तीच पॅंटी आज तिने घातलेल्या अवस्थेत पाहता आली होती. अर्थातच तिसऱ्याला तिने आपल्या मांड्या भोगण्यासाठी पाचारण केलं. आपले बाकीचे तीन मित्र आता वहिनीच्या अंगाला भिडले आहेत हे पाहून तो न कचरता घुडग्यावर बसला आणि विजेता वाहिनीच्या मांड्यावर आपले ओठ टेकवले. मांड्यांवर ओठ टेकताच विजेता वहिनी पुन्हा एकदा शहारली. आणि पुन्हा पेटून उठली. आता अंगावर कपडे ठेवण्यात काहीच अर्थ नव्हता. म्हणून विजेताने आपल्या अंगावरची मॅक्सि उतरवून टाकली आणि ती कॉटवर पहुडली. चौघेही कॉटच्या दोन्ही बाजूला उभे राहून वाहिनीचं गोरं अंग न्याहाळत होते. फक्त निळी पॅंटी आणि बाकी सगळं गोरं अंग. विजेताने पुन्हा चौघांना इशारा केला. तसं नितीन आणि एका मित्राने तिच्या एक एक वक्षांचा ताबा घेतला. तिसरा मांड्यांवर पहुडला आणि चौथा तिच्या ओठांवर आला. विजेताचे रसिले ओठ पहिल्यांदाच तो चोखत होता. आणि विजेताही त्याला साथ देत होती. तीही आपल्या तोंडातला रस त्याच्या तोंडात देत होती. त्याने याआधी कधीही बाईचा तोंडातली लाळ चाखली नव्हती. इकडे नितीन आणि दुसरा मित्र तिच्या गोल मोठ्या स्तनांचा उपभोग घेत होते. साहजिकच विजेताची स्तनाग्रे ताठरले होती. दोघंही मनसोक्त तिचे स्तन चोखत होते. तिडके खाली चौथा तिच्या गोऱ्या मांड्यांचा आस्वाद घेत होता. तिच्या अपल्या झालेल्या पँटीचा हि सुगंध घ्यायला तो विसरला नाही. अधून मधून त्यातला पाणी तो शोषून घेत होता. ते करताना विजेता शहरात होती. एका पुरुषाबरोबर संभोग करत असताना पुरुष स्त्रीच्या एकाच संवेदनशील भागावर आघात करू शकतो ज्यामुळे स्त्रीला आनंद प्राप्त होतो. पण इथे विजेताच्या सर्व संवेदनशील भागांवर एकाच वेळी ४ पुरुष आघात करत होते. त्यामुळे विजेताचा आनंद चारपट वाढला होता. एकाच वेळी ओठ, स्तन आणि योनीवर होणाऱ्या स्पर्शामुळे तिचा स्वतःवर आता ताबा राहिला नाही. ती पूर्णपणे समर्पित झाली. आणि त्यामुळे चौघांना सामान आनंद मिळत होता. आवेगामुळे वरचं मित्रावर आपल्या मुखातील लाळेचा प्रसाद देत होती. आपल्या वक्षातून दोघांना दूध देत होती. आणि खाली योनीतुन स्रवणारा रसपान करत होती. या साऱ्या कामक्रीडेमुळे विजेता दोन वेळा झडली. चौघेही विजेता वाहिनीचं शरीर आलटूनपालटून भोगत होते. एव्हाना खालच्या मित्राने विजेता वहिनीची पॅंटी खाली ओढली. तिची पुची पाणी सोडत होती. हे पाहून तो चेकाळला आणि थोडाही वेळ न दवडता आपलं तोंड तिच्या पुचित खुपसलं. तिच्या पुचीच्या आजूबाजूचा रस त्याच्या नाकातोंडाला लागला. पण तो तिच्या पुचीतून सतत स्रवणारा रस चोखत राहिला. पुचीला झालेल्या अनपेक्षित स्पर्शाने विजेता वहिनी कळवळून उठली आणि ती सुखद वेदनेने किंचाळलीच. तिच्या सुखद किंचाळण्याने चौघेही जण अजून उत्तेजित झाले. आणि सर्वानी आपापले कपडे उतरवून तिच्यासमोर नागडे झाले. नागडे होण्यासाठी जेव्हा ते थांबले तेव्हा विजेताने डोळे उघडले. तिच्या समोर चार लंड फणा काढून उभे होते. प्रथमच ती चार लंड एका वेळेस पाहत होती. नितीन सोडून बाकी कोणाला लंड कुठे घुसवायचा हे माहीत नव्हतं. पण त्याआधी विजेताला ते सर्व लंड अनुभवायचे होते. तिने मग दोघांचे लंड दोन्ही हाताने कुरवाळायला सुरुवात केली. नितीनला तिने मांडीवर त्याचा लंड चोळायला सांगितला. आणि चौथ्याला चेहऱ्याजवळ बोलावून त्याचा लंड ओठांनी कुरवाळायला लागली. विजेता वहिनीच्या ओठांचा स्पर्श होताच तोही सुखद वेदनेने किंचाळलाच. सुदैवाने शेजारच्या सर्व घरातली मंडळी लग्नाला गेली होती. नाहीतर यांच्या सामूहिक संभोगाचा सर्वांना पत्ता लागला असता. त्याच्या लंड वर आलेला स्त्राव विजेताच्या ओठांना लागत होता. ती तो स्त्राव चाटून घेत होती. आणि हळू हळू पूर्ण लंड चोखण्यास सुरुवात केली. तिच्या दोन्ही मुठी दुसऱ्या २ मित्रांवर चालू होत्या. तेही आपले डोळे बंद करून तिचे मऊ हात आपल्या लंडवर अनुभवत होते. इथे नितीन मुख्य द्वारापाशी आपला लंड घासून विजेताला अजून तडपवत होता. तिची योनी इतकी ओली झाली होती की त्याचा लंड सारखा घसरत होता. विजेता वहिनीचे पाय केव्हाच फाकले होते. तोंडात घेतलेल्या लंडवर ती जीभ फिरवत होती त्यामुळे तो कधीही झडेल अशी स्थिती निर्माण झाली. पण विजेताला आता त्याची परवा नव्हती. नितीननेही त्याचा लंड आता तिच्या योनीत सरकवला होता आणि तो आता झवू लागला होता. त्यामुळे विजेताचे दोन्ही हात आणि तोंड त्याच लयीत चालू लागलं. नितीनचा झवण्याचा वेग जसा वाढत होता तसा तिच्या हातांचा आणि तोंडाचा वेग वाढत होता. नितीनलाही ती कमर उचलून साथ देत होती. तो जसा लंड आत ढकलायचा तशी ती कमर उचलून जास्तीत जास्त लंड आत घायची. नितीनला जरी आता संयम राखून झवायची सवय झाली असली तरी इतर तिघांची एका बाईला अश्या नग्न अवस्थेत पाहण्याची आणि भोगण्याची पहिलीच वेळी होती म्हणून त्यांना आता संयम ठेवणे कठीण होते. विजेताला ते कळून चुकलं कारण तोंडात असलेल्या लंड चा वेग वाढला आणि त्याने आपला सगळं चीक व्हिलेजत वहिनीच्या तोंडात रिता केला. त्यावेळेस हातात असलेल्या लंडनेही फवारे सोडले ते थेट वहिनीच्या छाती आणि पोटावर. दोघांनी इतका चीक टाकला कि विजेताचं पूर्ण अंग घट्ट पांढऱ्या स्रावाने भरून गेलं. नितीन अजून पाणी काढण्याच्या मूड मध्ये नव्हता. पण बाकीचे झडलेले पाहून त्याला रहावलं नाही आणि मग त्याने विजेताला जोर जोरात झटके देण्यास सुरुवात केली. त्याचे झटके इतके जोरात होते कि विजेता वहिनी कॉट वर वर खाली हालत होती. आणि शेवटी शेवटचे झटके देत नितीनने आपलं वीर्य तिचं योनीत टाकलं. बाकीच्या तिघांनी पाणी टाकलं असलं तरी विजेता वाहिनीला नितीन झवताना पाहून ते अजूनही उत्तेजित होते. कधी कल्पनाही केली नव्हती असं दृश्य ते पाहत होते. आपण जिला फक्त कल्पनेत झवत होतो ती आज त्यांच्या समोर नागडी झोपली होती आणि नितीन त्यांचाच मित्र तिला मनसोक्त झवत होता. शेवटचा थेम्ब तिच्या योनीत टाकून नितीन थकून बाजूला झाला. विजेतालाही दम लागला होता. तीही डोळे बंद करून धापा टाकत शांत पडून राहिली. थोड्या वेळाने अंगावरचं वीर्य तिने पुसून साफ केलं. आताशी दुपार झाली होती. विजेताने मॅक्सि चढवली आणि ती सर्वाना जेवायला वाढायला चुलीकडे गेली. घरातल्या मंडळींना यायला संध्याकाळ होणार होती. लांडग्याला जशी शिकारीची चटक लागते तशी नितीनच्या मित्रांना आता वहिनीची चटक लागली. जेवण झाल्यावर त्यांनी नितीनला विनंती केली कि त्यांनाही विजेता वहिनीला भोगायची आहे. त्यांनाही तिच्या पुचित लंड टाकायचा आहे. आतापर्यंत त्यांनी एका दिवसात फक्त एकदाच हस्तमैथुन केलं होतं. पण आज ते पुन्हा उत्तेजित झाले होते. विजेताच्या गोऱ्या नग्न अंगाची त्यांना मोहिनी पडली होती. आणि ती भोगण्याची वासना त्यांच्या मनात निर्माण झाली होती. नितीन त्यांची इच्छा विजेता वहिनीला सांगितली. तिने आता बिलकुल आढेवेढे न घेता त्याला परवानगी दिली. जेवणं आवरल्यावर ती एकेकाला घेऊन खोलीत गेली आणि प्रत्येकाबरोबर मनसोक्त संभोग केला. नितीनचे सगळे मित्र तृप्त झाले. त्यांना आता गावातल्या इतर बायका गौण वाटू लागल्या कारण त्यांनी विजेता वहिनीला प्रत्यक्ष भोगली होती. विजेतालाही सामूहिक संभोगाची इच्छा पूर्ण करता आली आणि तिने हि ती मनोमन भोगली. नितीनचे मित्र आता प्रत्येक उन्हाळी सुट्टीची वाट पाहतात. केव्हा उन्हाळी सुट्टी येते आणि विजेता वहिनी गावी राहायला येते आणि त्याने तृप्त करते असं त्यांना होतं.

Last edited by amulya2910 : 24th June 2018 at 11:36 PM. Reason: Incomplete post

Reply With Quote
Page generated in 0.00832 seconds