Xossip

Go Back Xossip > Mirchi> Stories> Regional> Telugu > తెలివైన మూర్ఖుడు

Reply Free Video Chat with Indian Girls
 
Thread Tools Search this Thread
  #51  
Old 7th January 2017
Europeans.123 Europeans.123 is offline
 
Join Date: 25th June 2016
Location: Hyderabad
Posts: 184
Rep Power: 3 Points: 429
Europeans.123 has many secret admirersEuropeans.123 has many secret admirers
Hmm iddari srungara yaatra lo 3 person raavadam to ascharyam vyakta parchinatlu ga undochu

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #52  
Old 7th January 2017
Rahullovespussy Rahullovespussy is offline
 
Join Date: 15th December 2014
Posts: 36
Rep Power: 7 Points: 76
Rahullovespussy is beginning to get noticed
Monica sunny miru superr...

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #53  
Old 7th January 2017
rvraghu12 rvraghu12 is offline
 
Join Date: 9th July 2015
Location: Hyd
Posts: 153
Rep Power: 6 Points: 211
rvraghu12 is beginning to get noticed
Nice work and improving day by day.. keep going moncissunny please post it next update

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #54  
Old 7th January 2017
chad1956 chad1956 is offline
 
Join Date: 11th October 2007
Posts: 554
Rep Power: 24 Points: 1041
chad1956 has received several accoladeschad1956 has received several accoladeschad1956 has received several accoladeschad1956 has received several accoladeschad1956 has received several accolades
good story. keep it up with regular updates

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #55  
Old 7th January 2017
anianu0888 anianu0888 is offline
 
Join Date: 12th January 2012
Posts: 334
Rep Power: 14 Points: 822
anianu0888 has received several accoladesanianu0888 has received several accoladesanianu0888 has received several accoladesanianu0888 has received several accolades
Mee original name cheppandi.
______________________________
All is well. @Anilkumar

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #56  
Old 7th January 2017
globalherosex's Avatar
globalherosex globalherosex is offline
Custom title
 
Join Date: 30th April 2008
Posts: 2,244
Rep Power: 25 Points: 1610
globalherosex is a pillar of our communityglobalherosex is a pillar of our communityglobalherosex is a pillar of our communityglobalherosex is a pillar of our communityglobalherosex is a pillar of our communityglobalherosex is a pillar of our communityglobalherosex is a pillar of our communityglobalherosex is a pillar of our community
UL: 547.83 mb DL: 1.80 gb Ratio: 0.30
Thanks for nice story ...
waiting for masala update
Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #57  
Old 7th January 2017
1234rocket 1234rocket is offline
Custom title
 
Join Date: 18th December 2010
Posts: 7,129
Rep Power: 27 Points: 5642
1234rocket has celebrities hunting for his/her autograph1234rocket has celebrities hunting for his/her autograph1234rocket has celebrities hunting for his/her autograph1234rocket has celebrities hunting for his/her autograph1234rocket has celebrities hunting for his/her autograph1234rocket has celebrities hunting for his/her autograph1234rocket has celebrities hunting for his/her autograph1234rocket has celebrities hunting for his/her autograph1234rocket has celebrities hunting for his/her autograph1234rocket has celebrities hunting for his/her autograph
UL: 662.42 mb DL: 728.60 mb Ratio: 0.91
awesome story
______________________________

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #58  
Old 7th January 2017
pedapandu's Avatar
pedapandu pedapandu is offline
a Xossip Lover.........
 
Join Date: 6th May 2008
Location: in Xossip
Posts: 15,501
Rep Power: 56 Points: 24739
pedapandu is one with the universepedapandu is one with the universepedapandu is one with the universepedapandu is one with the universepedapandu is one with the universepedapandu is one with the universepedapandu is one with the universe
Send a message via Yahoo to pedapandu
UL: 3.74 gb DL: 9.88 gb Ratio: 0.38
very interesting...

nice narration.....

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #59  
Old 7th January 2017
mahiboss mahiboss is offline
 
Join Date: 23rd June 2016
Posts: 178
Rep Power: 3 Points: 343
mahiboss has many secret admirers
Good going...
______________________________
నాకు ఆంటీ పూకులు కావాలి..!!
<Sexy ఆంటీలు ఉంటే నాకు message చేయొచ్చు డర్లింగ్స్>

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #60  
Old 7th January 2017
monica sunny monica sunny is offline
 
Join Date: 29th December 2014
Location: Bangalore
Posts: 366
Rep Power: 7 Points: 294
monica sunny has many secret admirers
Send a message via Yahoo to monica sunny
ఇద్దరూవెళ్ళిచూసేసరికిఅక్కడఆయనకూడాలేకపోవడంతోనేరుగావిగ్రహందగ్గరకెళ్ళారు.విగ్రహంబలిష్టమైనఒకవ్యక్తిఒకపొట్టిస్త్రీతొడనుతననడుంచుట్టూపెనవేసుకొనిఉండగాఆమెనడుమునుచేత్తోఆమెతొడనుపట్టుకొనితనదాన్నిసగందూర్చితలతిప్పిఇటువైపుఆశ్చర్యంగాచూస్తున్నట్టుఉంది.ఆమెఒంటికాలిపైమునివేళ్ళమీదనిలుచొనిచేత్తోఅతడిమెడచుట్టూచేయివేసిహఠాత్తుగాతలతిప్పిచూసినట్లుకనుబొమలులేచిఉన్నాయి .. . . విగ్రహంలోభంగిమకువారిముకకవళికలకుపొంతనేలేదు .
ఇద్దరూచాలాసేపుదాన్నిపరిశీలించారు. ఓఫియావిస్తుబోయిచూస్తూవిగ్రహంవెనుకకుపోయినుండిఎదురుగాఏమైనాకనిపిస్తోందేమోననిచూసింది.ఎదురుగాఓపెద్దబండదానిమీదపలుచగాపోసినట్లునీటుకారుతూఉంది. అంతకంటేఏంలేదు.
ఆమెఅలాచూడడంతోసుచేత్బండదగ్గరకువెళ్ళిచూసాడు. అక్కడఏవేపిచ్చిగీతలుబొమ్మలుగుర్తులుగీసిఉన్నాయి. వాటినిపరిశీలనగాచూస్తేఏదోఅర్థమయ్యీఅర్థంకానట్టుగాఉంది.ఓఫియానుదగ్గరకుపిలిచివాటినిచూపించాడు. ఆమెకూడానిశితంగాపరిశీలించిఅక్కడనుండిఎదురుగాఉన్నవిగ్రహాన్నిమళ్ళీచూసింది. ఆశ్చర్యంఅక్కడనుండివిగ్రహంలోనిముఖకవళికలునవ్వుతున్నట్టుగాకనిపించిందామెకు. అదేవిశయాన్నిసుచేత్కుచెబితేతనూచూసిఅచ్చెరువుపొందాడు. దగ్గరకెళ్ళిచూస్తేమళ్ళీయథప్రకారంఆశ్చర్యంగాచూస్తున్నట్టుంది.
ఓఫియానుబండదగ్గరేనిలబెట్టితానువెళ్ళివిగ్రహంపురుషస్థానంలోనిలబడిచూసాడు. ఆమెవెనుకవైపునున్నపిచ్చిరాతలుగీతలుస్పష్టంగాకనిపించాయి. సుచేత్కుఉత్సాహంవచ్చేసింది.ఇదేదోకనుక్కుంటేఏవైనాగుప్తనిధులుదొరకచ్చనేఆశతళుక్కునమెరిసింది. అదేవిశయాన్నిఓఫియాకుచెప్పిదగ్గరకురమ్మన్నాడు. ఆమెనువిగ్రహంలోఉన్నరీతిగానిలబెట్టితానుఆమెకుదగ్గరగానిలబడిఇద్దరూకూడబలుక్కొనిచటుక్కునబండవైపుచూసారు.ఊహుఏంప్రయొజనంలేదు.
ఆమెజవాబుతోఅవసరంలేనట్టుగాసుచేత్ఆమెనుదగ్గరకులాక్కొనితొడనుచేత్తోపట్టుకొనిమొత్తనుఅదుముకొంటూతదేకంగాబండవైపుచూసాడు.ఇద్దరికీబండదగ్గరకొన్నిగీతలుస్పష్టంగాకనిపించాయి. సుచేత్అలాహఠాతుగాతననిదగ్గరికిలాక్కొనిఅదుముకోవడంతోఆమెఉక్కిరిబిక్కిరైపోయింది.కానిబండమీదఏవోగీతలుస్పష్టంగాకనిపించేసరికిఏంమటాడకుండానోరుతెరచుకొనిచూస్తూఉండిపోయింది. పరిగెత్తుకొనివెళ్ళితనకుకనిపించినగీతలనుమోబైల్లోషూట్చేసుకొన్నాడు. ఓఫియానుదగ్గరకురమ్మనివెనుకవిగ్రహంలోకనిపించినట్టుగామునివేళ్ళమీదనిలబడిమెడచుట్టూచేయినివేసినిలబడమన్నాడు. ఆమెసంకోచిస్తూఅలాగేపట్టుకొంది. సుచేత్చటుక్కునఆమెనుదగ్గరకులాక్కొన్నట్టుగాఆమెతొడనులాగిపట్టుకొనినడుముమీదచేయివేసిగట్టిగాఅదుముకొంటూబండవైపుచూడమన్నట్టుగాసైగచేసిఇద్దరూఒకేసారిబండవైపుచూసారు. బండఒక్కసారిగాకదిలినట్టైయ్యింది. ఇద్దరికీభయమేసివెనక్కుతగ్గివిగ్రహానికికొట్టుకొన్నారు.

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
Reply Free Video Chat with Indian Girls


Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +5.5. The time now is 09:58 AM.
Page generated in 0.02204 seconds