Xossip

Go Back Xossip > Mirchi> Stories> Regional> Telugu > నా వయసు కోరిక

Reply Free Video Chat with Indian Girls
 
Thread Tools Search this Thread
  #41  
Old 18th January 2015
korikato korikato is offline
 
Join Date: 17th January 2015
Posts: 15
Rep Power: 0 Points: 1
korikato is an unknown quantity at this point
ఇంత సేపటినుండీ ఏమి మాట్లాడేసుకుంటున్నారో ఒకసారి విందాం అన్నా ఆలోచన రాగానే నేను వెంటనే మన సేఫ్ ప్లేసుకి వెళ్ళి నా చెవులకి పని చెప్పా. హేమా ఆంటీ ఆ సుబ్బారావు ఏంటి తినేసేలా అలా చూస్తాడు అంది మనోడు రసికుడని తెలుసు గానీ నేనెప్పుడూ అతని చూపులో తేడా గమనించలేదు అంది సుధ ఆంటీ ఎందుకు తేడా లేదు వాడు చిత్త కార్తె కుక్క ఎప్పుడేది దొరుకుద్దా అంటూ ఆవురావుమంటూ ఎదురు చూస్తూనే ఉంటాడు అంది లక్ష్మి ఆంటీ. మీ ఇద్దరూ గురుడికి ఎక్కడో గుచ్చుకుని ఉంటారు అంది అమ్మ. మమల్నే కా దమ్మా నిన్ను చూస్తూ అతను సొంగ కార్చడం నేను చూశా అంది హేమా ఆంటీ నిజమా?? ఎప్పుడేంటి అంది అమ్మ మొన్న ఒకసారి నువ్వు నేను కలిసి వాళ్ళింటికి వెళ్ళాం కదా వాళ్ళవిడ ఉందా అని అతన్నే అడిగాం అంది ఆంటీ ఆ ఆ అవును అంది ఆ అప్పుడు నువ్వు లోపలి గదిలోకి వెళ్ళి ఉమా తో మాట్లాడుతున్నావ్ అప్పుడు లోపలి గదిలోకి తొంగి తొంగి చూస్తున్నా వాడు ఒక్కసారే సొంగ కార్చేస్తున్నాడు ఏంటబ్బా అని నిన్ను చూస్తే ఆటైంలో నీ పైట జారింది అంది ఏంటే నువ్వనేది అంది అమ్మ నిజమే అంది ఆంటీ. దానితో దీనితో ఇదయ్యాడని తెలుసుగానీ గురుడికి నా మీదే మనసుందని నాకిప్పటివరకూ తెలియదు హూఉమ్మ్ సర్లే ఒక ఆట ఆడిద్దాం ఐతే అంది అమ్మ ఏమి ఆటో ఏంటో వాడసలే మంచోడు కాదు వాడి కన్ను పడిన ఏ ఆడదైనా వారం తిరకుండానే వాడి వళ్ళొ వాలిపోతుందంట అంది ఆంటీ అబ్బో అంత పోటుగాడా చూద్దాం అంది అమ్మా. ఆ వరలక్ష్మి ఉందే అంది ఆంటీ ఏవరూ అంది అమ్మ అదే పక్క వీదిలో ఎత్తు అరుగుల ఇల్లు ఆ ఆ ఏంటి అంది అమ్మ ఆవిడని కూడా మనోడు లొంగదీసుకున్నాడంట అంది అవునా?? ఆవిడ మొన్నాటి వరకూ ఎక్కడుందో తెలిసేది కాదు ముతక చీరలు కట్టుకుని ఉండేది మొన్నీ మద్య చూశా అబ్బో అదీ దాని హడావిడి చాలా చేస్తుంది అంది అమ్మ అదంతా మనోడు తగులుకున్నాకా వచ్చిన మార్పే దాని ఇంటిలోకి ఈయన దూరడం నా కళ్లతో నేను చూశా ఆ పక్కిల్లేగా మది అంది ఆంటీ అది మొత్తానికి ఈడిని మరిగిందన్న మాట కానీ ఈడికి అదేమి మాయరోగమే ఇంటిలో పద్దతిగా ఉండే పెళ్ళాన్ని ఉంచుకుని దానెనకా దీనెనక పడటం ఎందుకు అంది అమ్మ ఆవిడకి పూజలు పునస్కారాలు ఎక్కువ మొగుణ్ణి దగ్గరకి రానివ్వదంట అలాంటప్పుడు ఏమగాడనా ఏమి చేస్తాడు పాపం అంది ఇకో ఆంటీ అంతేలే ఆ అలవాటు పడ్డాకా ఎదులోగందులో తొయ్యకపోతే తీట తీరదుగా అంది అమ్మ. గురుడు పని ఎలా చేస్తడంట అంది అమ్మ పని మంతుడే అయ్యి ఉంటాడు లేకపోతే అంత మందిని ఎలా వాడతాడు అంది హేమా ఆంటీ. వాసంతి ఆంటీ అని ఒకావిడ ఉది అప్పుడప్పుడూ ఈ బ్యాచ్లో కలుస్తుంది వాళ్ళిలు కొంచెం దూరం ఆ ఆంటీ వస్తుంది ఆ రా రా ఏంటీ ఈమద్య రావడమే మానేశావ్ అంది అమ్మ ఎక్కడ వదినా పనే సరిపోతుంది అంది ఆ ఆంటీ మాకెవ్వరికి పని లేదంటావా?? అంది అమ్మ అలా నేనెందుకు అంటాను అంది వాసంతి ఆంటీ అది సరేగానీ మొన్నా ఆ సుబ్బారావు తో ఏంటి అలా రాసుకుని పూసుకుని తిరిగేస్తున్నావ్ గబ్బుక్కున వాళ్ళవిడ చూస్తుందేమో అని నేను హడలి చచ్చా నీకసలు అదేమి పట్టడంలేదు నీ పనిలో నువ్వున్నావ్ ఏంటి సంగతి అంది అమ్మ. నీ కేంటమ్మా మా అన్నయ్య బాగా దంచుతున్నాడు ఎన్ని కబుర్లన్నా చెపుతావ్ ఆ మాటెత్తితేనే ఆమడ దూరం పారిపోతాడు నా మొగుడు నాకేమో ఆ యావ ఎకువయ్యే అది నీకు తెలుసుగా మనోడు మంచి రసికుడని ఆనోట ఈనోట విని ఏదో ఒక దెబ్బ వేసి పెడతాడేమో అని మొన్నా గోకా అంది ఆంటీ ఊమ్మ్ ఏమన్నాడు అంది హేమా ఆంటీ ఆతరవాత రోజే పని పూర్తి చేశాడు అంది ఆంటీ అబ్బోఓఓఓ అంటే నువ్వూ అంది అమ్మ ఏమి చెయ్యమంటావ్ లోపలోకీ దురద చోత్తోటో వంకాయతోటో తీరి చావడంలేదు అందుకే అంది ఆంటీ బాగా చేశాడా అంది అమ్మ అబ్బో అబ్బో అదరకొట్టాడు నా మొగుడు పొలానికి పోయాకా వచ్చి మద్యానం వరకూ ఉన్నాడు ఈలోపే మూడు సార్లు ఆబ్బహ్ చాలా రోజులనుండీ లేదోమో నాకైతే చెరువయిపోయిందనుకో అంది అబ్బా అంత పోటుగాడన్నమాట అంది హేమా ఆంటీ మొన్నొకసారి ఏదో మాటలమీదా నీగురించి అడిగాడు అంది హేమా ఆంటీతో ఆ ఆంటీ ఏమన్నాడు అంది మొన్నొకసారి మీ ఇంటి వెనుక వీదిలో వెళుతూ అదే టైంలో నువ్వు స్తానం చేసి అడుగులంగా కట్టుకుని మీ దొడ్డ్లో నుండీ ఇంటిలోకి వెళుతుంటే చూశాడంటమ్మ ఆ రోజు నుండీ నీ మీద తెగ ఇదైపోతున్నాడు ఆ హేమా నీకు తెలుసా అన్నాడు ఎందుకు తెలవదూ బాగా తెలుసు అన్నాను అప్పటినుండీ ఒకటే గోల నన్ను పీక్కుని తినేస్తున్నాడు ఒక అవకాశం ఏమన్న ఇస్తావేమో అని నిన్ను అడగమని ఒకటే గోల అంది వాసంతి ఆంటీ. అదేమి వద్దులే నా మొగుడు నాకు బాగానే చేస్తున్నాడు అంది హేమా ఆంటీ. అందరూ నా మొగుడు లాగానే ఉంటారా ఏంటి నీ మొగుడు చెయ్యడం లేదని ఎవడన్నాడు ఎంత సేపూ అదే రుచి కాకుండా ఏదన్నా కొత్తా రుచి చూస్తావేమో అని అంది ఆంటీ ఇప్పుడవన్ని ఎందుకు వదిలెయ్ అంది హేమా ఆంటీ ఏదో నాతో పాటు నువ్వు సుఖపడతావని అన్నాను చెంబుడు నీళ్ళు మనవి కాదనుకుంటే ఆడు కార్చింది మన్లో ఉండిపోద్దా ఏంటి అంది వాసంతి ఆంటి ఆ మాట నిజమేనే హేమా మొగుడి కంటే రంకు మొగుడే బాగా దెంగుతాడంట అంది సుహాసిని ఆంటీ నీకు అంతిదిగా ఉంటే నువ్వు వెళ్ళవే అంది హేమా ఆంటీ. ఆయన నీపేరు కాకుండా నాపేరు చెపితే ఇప్పటిదాకా ఎందుకు ఈపాటికే ఆయన కింద నలుగుతూ ఉండేదానిని అంది సుహసిని ఆంటీ ఏంటే అతనంటే పడి సచ్చిపోతున్నారు అంది అమ్మ. మనలో అతని కింద నలిగింది ఇదిగో ఇదొక్కటే ఇదే చెప్పాలి ఎంత పోటుగాడో అంది సుహసిని అంటీ వాసంతి ఆంటీని చూపిస్తూ. నేను చెప్పాను కద పని మొదలెడితే ఆబ్బోఓ ఆడిని తట్టుకోవడం నా వల్ల కాలేదు అలా నా మొగుడు ఒక్కసరి కూడ చెయ్యలేదు అందుకే కుదిరితే రోజూ లేకపోతే కనీసం రెండు రోజులకొసారన్నా అతనితో చేయించుకుని నా గుల తీర్చుకుంటున్నా అంది వాసంతి ఆంటీ ఏమే ఈసారి నీ దగ్గరకి వచ్చినప్పుడూ నా గురించి చెప్పవే నువ్వు చెపుతుంటే నాకు అతనికింద నలగాలనిపిస్తుంది అంది సుహసిని ఆంటీ మీ అందరూ బాగ చెడిపోయారే లెగండి పనేల అయ్యింది గానీ ఇంక నేను వెళతా అని అమ్మ పైకి లేవడంతో అక్కడ ఉన్నా ఆంటీలు అంతా లేచారు నేను అక్కడనుండీ ఇంటిలోకి వచ్చేశా.

Reply With Quote
  #42  
Old 18th January 2015
manmad150885 manmad150885 is offline
Custom title
 
Join Date: 26th July 2014
Posts: 3,242
Rep Power: 13 Points: 4086
manmad150885 is hunted by the papparazimanmad150885 is hunted by the papparazi
bro... kadha sooper.... bathroom seen + vaadi ammanu kooda baagaa varninchav...
alaagey veedi ammanu + aunties nu kooda baga varninchu...
kadhalo incest vundaali sumee.....

Reply With Quote
  #43  
Old 18th January 2015
Posaaani Posaaani is offline
Custom title
 
Join Date: 1st September 2014
Posts: 5,205
Posaaani has disabled reputations
నాకు పళ్ళెటుర్లొ ఇలా దెంగించుకుంటారని తెలుసు కానీ మరీ ఇలా ఓపెన్ గా ఒకళ్ళకొకరు చెప్పుకుంటారని తెలీదు.
నెనూ చిన్నపుడు మా కజిన్స్ తొ ఇలానె మాట్లాడుకునెవాళ్ళం ..
అమ్మలక్కల కబుర్లు కొంతవరకె వినె అవకాసం వచ్చెది .
తాటాకు దొడ్డి కన్నల్లొనించి చుడడాలు,అవీ మధుర జ్ఞాపకాలు !

Last edited by Posaaani : 18th January 2015 at 11:53 PM.

Reply With Quote
  #44  
Old 19th January 2015
manmad150885 manmad150885 is offline
Custom title
 
Join Date: 26th July 2014
Posts: 3,242
Rep Power: 13 Points: 4086
manmad150885 is hunted by the papparazimanmad150885 is hunted by the papparazi
anna.....
mee madhura gnaapakaalanu eppudu maatho panchukuntaaranui aasagaa eduru choostunnam.... mana korikato kadhalo laa raayandi.

Reply With Quote
  #45  
Old 19th January 2015
Posaaani Posaaani is offline
Custom title
 
Join Date: 1st September 2014
Posts: 5,205
Posaaani has disabled reputations
Incest... Where is incest...

Reply With Quote
  #46  
Old 19th January 2015
manmad150885 manmad150885 is offline
Custom title
 
Join Date: 26th July 2014
Posts: 3,242
Rep Power: 13 Points: 4086
manmad150885 is hunted by the papparazimanmad150885 is hunted by the papparazi
Quote:
Originally Posted by Posaaani View Post
Incest... Where is incest...
Wait cheyyu raajaa.....
anna manchi kaaka meeda vunnadu...nuvvu chesina paniki....
eesaari dimma tirigey episode tho vastaadu....
just wait & see....
ee madhya telugu kadhalu asalu raavatledu.
avi kooda ye 15 rojulako oka update.
pages anni requests & greetings tho nindi potunnai tappa asalu saruku ledu.

Reply With Quote
  #47  
Old 19th January 2015
manmad150885 manmad150885 is offline
Custom title
 
Join Date: 26th July 2014
Posts: 3,242
Rep Power: 13 Points: 4086
manmad150885 is hunted by the papparazimanmad150885 is hunted by the papparazi
Quote:
Originally Posted by Posaaani View Post
నాకు పళ్ళెటుర్లొ ఇలా దెంగించుకుంటారని తెలుసు కానీ మరీ ఇలా ఓపెన్ ,అవీ మధుర జ్ఞాపకాలు !
anna.....
mee madhura gnaapakaalanu eppudu maatho panchukuntaaru? aasagaa eduru choostunnam.... veelainantha tondaragaa raastaarani aasistooo....

Reply With Quote
  #48  
Old 19th January 2015
james22599 james22599 is offline
 
Join Date: 15th February 2007
Posts: 267
Rep Power: 26 Points: 318
james22599 has many secret admirers
UL: 0.00 b DL: 42.21 mb Ratio: 0.00
Quote:
Originally Posted by Posaaani View Post
Incest... Where is incest...
మీ తీరు రచయితను బాదపెట్టెటట్టు ఉంది.

Reply With Quote
  #49  
Old 19th January 2015
Posaaani Posaaani is offline
Custom title
 
Join Date: 1st September 2014
Posts: 5,205
Posaaani has disabled reputations
Quote:
Originally Posted by manmad150885 View Post
anna.....
mee madhura gnaapakaalanu eppudu maatho panchukuntaaru? aasagaa eduru choostunnam.... veelainantha tondaragaa raastaarani aasistooo....
రాజా నా అనుభవాలంటావా..
చిన్నప్పుడు చుసింది, చదివింది తప్ప చెసింది లెదు.
పెద్దయ్యాక కాలీజీ కొచ్హాక నలపడాలు, చీకించుకొడాలు తొ మొదలయ్యి ..
పార్కులు,.పబ్బులు,బీచ్హులు,పొదల్లొ కామ కలాపలు సాగిస్తూ ,ఇప్పుడు ఒన్ నైట్ స్టాండు దగ్గర ఆగింది.
నలుపు, తెలుపు, భారతీయురాలు, స్పానిస్షు, ఫిలిప్పీను, చైనా, రస్షియ,
కొలంబియ, కరెబియను, మిక్షిడు అన్నిటినీ రుచిచూసా.
న్యుడ్ బీచ్చిల్లొ పట్టపగలె గుంటల్ని అందరిముందు పండబెట్టి దెంగా. .

ఇన్సెస్టు కి అవకాసం లెదు.,
మొడ్డ లెచె టయిము ఒచ్చినప్పటినుండి ఇంట్లొ వుంది అప్పుడప్పుడు కొన్ని రొజులు మాత్రమె.

Reply With Quote
  #50  
Old 19th January 2015
srinuvan srinuvan is offline
 
Join Date: 7th November 2013
Posts: 816
Rep Power: 11 Points: 1656
srinuvan is a pillar of our communitysrinuvan is a pillar of our communitysrinuvan is a pillar of our communitysrinuvan is a pillar of our communitysrinuvan is a pillar of our communitysrinuvan is a pillar of our communitysrinuvan is a pillar of our communitysrinuvan is a pillar of our community
u story narration is good waiting for next updates

Reply With Quote
Reply Free Video Chat with Indian Girls


Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +5.5. The time now is 08:33 PM.
Page generated in 0.01834 seconds