Xossip

Go Back Xossip > Mirchi> Stories> Regional> Telugu > ఫైనాన్స్ కంపెనీ

Reply Free Video Chat with Indian Girls
 
Thread Tools Search this Thread
  #41  
Old 10th January 2017
lakshmi345's Avatar
lakshmi345 lakshmi345 is offline
Custom title
 
Join Date: 22nd July 2013
Location: Hyderabad
Posts: 1,418
Rep Power: 11 Points: 1078
lakshmi345 has received several accoladeslakshmi345 has received several accoladeslakshmi345 has received several accoladeslakshmi345 has received several accoladeslakshmi345 has received several accolades
బాగుంది కథ ... Try to give frequent updates if possible

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #42  
Old 10th January 2017
rkinsecbad's Avatar
rkinsecbad rkinsecbad is offline
RamaKrishna
 
Join Date: 5th June 2014
Location: hyderabad
Posts: 1,185
Rep Power: 8 Points: 975
rkinsecbad has received several accoladesrkinsecbad has received several accoladesrkinsecbad has received several accoladesrkinsecbad has received several accolades
update plz

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #43  
Old 10th January 2017
younggirl younggirl is offline
 
Join Date: 16th December 2016
Posts: 38
Rep Power: 2 Points: 51
younggirl is beginning to get noticed
Update

రమ్యని కౌగిలించుకొని పడుకున్నాడు పనింద్ర.ఉదయం రమ్య లెచి స్నానం చేసి పనింద్రని లెపింది పనింద్ర ఫ్రెష్ అయి బయటకి వచ్చాడు టిఫిన్ ప్లెట్ పనింద్రకి ఇచ్చింది టీ తీసుకొని వెల్లి పనింద్రకి ఇచ్చి ఎమండి ఎలాగైనా మనీ రికవరీ చెయండి లెదంటె మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది.నువెం బాధ పడకు నేను అదె ఆలొచిస్తున్నా.ఒకవేల గుర్తు రాకుంటె ఇంటెర్స్ట్ తొ మనీ కడతాను అని మా యం.డి ని ఒప్పిస్తా అన్నాడు.సరె కాని గుర్తు తెచుకొండి అంది.సరె అని పనింద్ర ఆఫిస్ కి వెల్లాడు.ఎందుకైనా మంచిది మనీ అరెంజ్ చేసుకొవాలి వాళ్ళకి లొంగొద్దు అని తన బంగారం మొత్తం తీసి లెక్క చూసింది మొత్తం కలిసి 3 లక్షలు అయింది కాని ఇంకా 7 లక్షలు ఎలాగొ అర్థం కాలెదు.తమ పెరెంట్స్ చాలా పెదవాళ్ళు వాళ్ళు ఇవలెరు అనుకుంది.పనింద్ర తనని చెసుకున్నందుకు వాళ్ళు మాట్లాడట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళు సహాయం చెయరు.కాని రమ్య తనలొ తాను చెప్పలేనంత బాధ పడుతుంది.తన ఫ్రెండ్స్ కి ఫొన్ చేసి అడిగింది కాని మొత్తం కలిసి 2 లక్షలు దాటలెదు ఇంకా ఎలా అని ఆలొచిస్తుంది కాని ఎమి దారి కనిపించలెదు ఇంతలొ ఎవరొ డొర్ కొట్టరు వెల్లి డొర్ ఒపెన్ చేసింది ఎదురుగా పనింద్ర.టైం చూస్తె 6 అవుతుంది.ఉదయం నుండి మనీ గురించి ఆలొచిస్తూ ఉండెసరికి అసలు టైం తెలీలెదు అసలు వంట చెయలెదు తినలెదు.రమ్య చాలా ఆకలిగా ఉంది ఎమైన పెట్టు ఆన్నాడు.సారీ అంది.ఎందుకు సారీ అని అడిగాడు.ఇరొజు ఎమి చేయలేదు అంది.మరి నువ్వు ఎమి తిన్నావు అని అడిగాడు.నెను ఎమి తినలెదు మనీ అరెంజ్ చేద్దాం అని ట్రి చేస్తూ ఉన్నాను.నీకు నిన్ననె చెప్పాను కదా నేను చూసుకుంటాను అని నువ్వు ఇలా తినకుండా ఉంటె నీ ఆరొగ్యం ఎమవుతుంది అని కప్పడ్డాడు.సరె ఉండు ఎమైన తీసుకొస్తా.వద్దండి నేను చేస్తాను ఎమైనా.చెప్పెది విను అని బయటకి వెల్లాడు ఒక 20 నిమిషాలలొ పార్సిల్ తీసుకొని వచ్చాడు ప్లెట్ లొ పెట్టి రమ్యకి తినిపిస్తూ నీకు ఎమైన అయితె నేను తట్టుకొలెను అన్ని నేను చూసుకుంటాను నువ్వు ఎమి బాధ పడకు అని తినిపిస్తున్నాడు.ఒక్కసారిగా రమ్య కళ్ళలొ నీళ్ళు తిరిగాయి దానిని చూసి పనింద్ర కళ్ళలొ నీళ్ళు తిరిగాయి.రమ్య కళ్ళు తుడుచుకుని మీరు తినండి ఆకలిగా ఉంది అన్నారు కదా అంది.నువ్వు తిను నేను తింటా.రమ్య పనింద్ర కి తినిపించింది ఇద్దరు తిని కూర్చున్నారు ఇద్దరు కుర్చొని టి.వి చూస్తున్నారు.ఎమండి ఏం తింటారు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నాకు ఎమి వద్దు నువ్వు తిను అన్నాడు.నాకు వద్దు ఇందాకె తిన్నాము కదా.ఇద్దరు వెల్లి పడుకున్నారు.అలా వారం గడిచింది కాని మనీ రికవరీ కాలెదు వాళ్ళ దగ్గర అడ్జెస్ట్ కాలెదు.రమ్య రాజెష్ వాళ్ళ దగ్గరకి వెల్లలెదు.పనింద్ర వాళ్ళ యం.డి తొ మాట్లాడుతాను అన్నాడని.కాని పనింద్ర ఆఫిస్ నుండి రమ్యకి ఫొన్ వచ్చింది పనింద్రని అరెస్ట్ చేసారు అని.వెంటనె రమ్య ఎడుస్తూ రాజెష్ కార్ షొ రూం కి వెల్లింది వెల్లగానె సెల్స్ మ్యానెజర్ సర్ పైన ఉన్నాడు అని చెప్పాడు.రమ్య పైకి వెల్లి రాజెష్ క్యాబిన్ లొకి వెల్లింది
రమ్య:సర్ ప్లీస్ నా ఆయన్ని వదలమని చెప్పండి
రాజెష్:నీకు ఇచ్చిన టైం అయిపొయింది మేము చేస్తాము అని చెప్పింది మేము చెసాము
రమ్య:సర్ ప్లీస్ మీరు చెప్పినట్టె మీతొపాటు వస్తాను అని ఆగకుండా ఎడుస్తుంది
రాజెష్:కాని నీకు ఇచ్చిన టైం అయిపొయింది మేము ఎమి చెయలేము
రమ్య:సర్ మీరు తలుచుకుంటె చెయగలరు.నేను మీరు చెప్పినట్టె చేస్తాను సర్ ప్లీస్ హెల్ప్ చెయండి.
రాజెష్:పొలిస్ కి ఫొన్ చేసి పనింద్రని తన షొ రూం కి తీసుకురమ్మన్నాడు
రమ్య:థాక్స్ సర్
రాజేహ్:థాంక్స్ కాదు మేము చెప్పింది చేయాలి
రమ్య:అలాగె సర్
రాజెష్:బయట వాష్ రూం ఉంది వెల్లి ఫెస్ వాష్ చేసుకొని రా
రమ్య:అలాగె అని బయటకి వెల్లింది
రాజెష్:ఎవొ పెపర్స్ రెడీ చేస్తున్నాడు
రమ్య:ఫెస్ వాహ్ చేసుకొని వచ్చింది
రాజెష్:ఈ పెపర్స్ మీద సైన్ చేయు
రమ్య:ఎం పెపర్స్ సర్ ఇవి
కుమార్:నువ్వు మా గెస్ట్ హౌస్ వారం పాటు పని చేయడానికి వస్తున్నట్టు.వారం రొజులు అక్కడె ఉండడానికి ఒప్పుకున్నాట్టు మేము ఎ పని చెప్తె ఆ పని నేను చేయను అని అనకుండా చేస్తా అని నువ్వు రాసి ఉంది.
రమ్య:సరె సర్ సైన్ చేయడానికి పెన్ తీసుకుంది
కుమార్:ఆగు చెప్పెది విను పెపర్స్ మీద పని అని మాత్రమె ఉంది కాని నువ్వు అక్కడికి వచ్చేది మాతొ గడపడానికి మేము చెప్పింది చేయాలి.చేయను అని అసలు అనొద్దు.ఇంకొ ముక్యమైన విషయం నీ మొహం లొ బాధ అసలు కనిపించొద్దు నవ్వు మాత్రమె ఉండాలి
రమ్య:సరె సర్ అని సైన్ చేసి పెపర్స్ ఇచ్చింది సర్ ఒక్క విషయం
కుమార్:మా ఆయనకి ఎమి చెప్పకండి నేను ఎలాగొలా వస్తాను
కుమార్:సరె రెపు ఇవినింగ్ 6 గంటలికి షొ రూం బయట 6666 కార్ ఉంటది వచ్చి అందులొ కూర్చొ
రమ్య:సరె సర్
30 నిమిషాల తరువాత పొలిస్,పనింద్ర షొ రూం కి వచ్హారు పనింద్ర రమ్యని అక్కడ చూసి షాక్ అయ్యాడు
రాజెష్:మీ ఆవిడ వచ్చి బ్రతిమిలడింది సొ నీకు ఒక చాన్స్ ఇస్తున్నాను నువ్వు చెప్పినట్టె మనీ ఇంట్రెస్ట్ తొ కట్టాలి ఈ.యం.ఐ లాగా ప్రతినెల నీ సలరి నుండి కట్ చేదుకుంటాము నీకు నచ్చితె అగ్రిమెంట్ రాసుకుందాము నువ్వు ఎప్పుడు క్యాష్ అడితె అపటి నుండి ఇంట్రెస్ట్ లెకుండా తీసుకుంటాము లెదంటె జైలుకి వెళ్ళాలి
పనింద్ర:సర్ ప్లీ సర్ మనీ కడతాను నను వదలమని చెప్పండి
రాజెష్:ఎస్.ఐ గారు నేను వచ్చి కంప్లైంట్ వెనక్కి తీసుకుంటాను మీరు వెల్లండి
ఎస్.ఐ సరె సర్ అని వెల్లొపొతాడు
అగ్రిమెంట్ రాసి పనింద్ర సైన్ తీసుకున్నాడు రాజెష్.మీరు కుడా సైన్ పెట్టు అని రమ్య సైన్ తీసుకున్నాడు ఫొన్ నంబర్ కుడా తీసుకున్నాడు.పనింద్ర రమ్య ఇద్దరు ఇంటికి వెల్లిపొయారు ఇంటికి వెల్లక అసలు నీకు మా యం.డి అక్కడ ఉంటాడు అని నీకు ఎలా తెలుసె అని అడిగాడు.మీ కొలీగ్ చెప్పాడు మొన్న అడిగాను మీరు అరెస్ట్ అయిన విషయం నీ మ్యానెజర్ ఫొన్ చేసి చెప్పాడు అంది.ఎమైనా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యింది అన్నాడు.
రమ్య:మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యింది నాకు మొదలయింది అని అనుకుంది మనసులొ
పనింద్ర:ఎమయిందె ఏం ఆలొచుస్తున్నావు
రమ్య:ఎమి లెదండి.ప్రాబ్లం సాల్వ్ తిరుపతి వస్తాను అని మొక్కుకున్నాను వెల్దాము ఇంకా వెరె ఉరికి కుడా వెల్లాలి ఒక వారం పడుతుంది
పనింద్ర:ఇప్పుడు లీవ్ అడిగితె ఒవరు తరువాత వెల్దాము
రమ్య:మొక్కులు వాయిదా వెయొద్దు నేను వెల్లొస్తా మరి
పనింద్ర:ఒక్కదానివె వెల్లగలవా?
రమ్య:వెల్తాను
పనింద్ర:సరె మరి ఎప్పుడు వెల్తావు
రమ్య:రెపు
పనింద్ర:సరె మరి ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేస్తాను
రమ్య:సరె
పనింద్ర:టికెట్స్ ఎ టైం కి బుక్ చేయాలి ట్రైన్స్ మార్నింగ్ 9 కి 11కి ఇవినింగ్ 5కి నైట్ 11కి ఉంది
రమ్య:ఇవినింగ్ 5 ది బుక్ చేయండి
పనింద్ర:సరె అంది
ఇద్దరు కలిసి వెల్లడానికి కావలసిన లగెజ్ సర్దార్ నైట్ డిన్నర్ కి ఎమి చేయాలి ఏం తింటారు అని అడిగింది ఎదైనా సరె అని సమాదానం ఇచ్చాడు.చపాతి చెయ్యనా అని అడిగింది.సరె చెయ్యు అని చెప్పాడు ఇద్దరు కలిసి డిన్నర్ చేసారు పనింద్ర బెడ్ రూంలొకి వెల్లి డ్రెస్ మార్చుకొని పడుకున్నాడు.రమ్య కిచెన్ లొ పని పూర్తి చెసుకొని బెడ్ రూంలొకి వెల్లి డ్రెస్ మార్చుకొని పనింద్ర పక్కన పడుకుంది పక్కకి చూసింది పనింద్ర మంచి నిద్రలొ ఉన్నాడు రెపు జరగబొయెది తలుచుకొనె సరికి ఒక్కసారిగా ఎడుపు మొదలయింది వెంటనె బాత్ రూం కి వెల్లి ఎడిచింది కాసెపటి తరువాత మొహం కడుక్కొని వచ్చి పడుకుంది మెల్లిగా నిద్రలొకి జారుకుంది ఉదయం లెచి స్నానం చేసి పనింద్రని లెపింది పనింద్ర లేచి ఫ్రెష్ అయి బయటకి వచ్చాడు టీ తీసుకొని పనింద్రకి ఇచ్చింది.టిఫిన్ ఎమి చెయకు నాకు పని ఉంది అనడు లొపలికి వెల్లాడు.కాని రమ్య మాత్రం అదొలా ఉంది.పనింద్ర బయటకి వచ్చి రమ్య దగ్గరకి వెల్లాడు.నేను వచ్చెసరికి నువ్వు వెల్లిపొతావు అని రమ్యని కౌగిలించుకున్నాడు.
పనింద్ర:జాగ్రత్తా బంగారం రొజూ ఫొన్ చెయు
రమ్య:సరె చేస్తా అని ఎడుస్తుంది
పనింద్ర:రమ్యని వదిలి ఎందుకు ఎడుస్తున్నవె వారం రొజులు కదా అన్ని తిరిగె సరికి నీకు టైం తెలీలెదు
రమ్య:ఎడుస్తూ పనింద్రని హత్తుకుంది
పనింద్ర:నువ్వు లేకుంటె నేను ఇప్పుడు జైళులొ ఉండె వాడిని అలాంటి నువ్వు ఎడిస్తె నేను తట్టుకొగలనా అని రమ్య కళ్ళు తుడిచాడు జాగ్రత్తగా వెల్లు అని పనింద్ర బయటకి వెల్లాడు
రమ్య:టిఫిన్ చేసుకొని తినది మెల్లిగా బెడ్ మీద పడుకుంది అలాగె నిద్ర పట్టెసింది కాసెపటికి ఫొన్ వస్తె మెలుకువ వచ్చింది ఎదొ కొత్త నంబర్ లిఫ్ట్ చేసి హలొ అంది హలొ నేను రాజెష్ రెడీగా ఉన్నావా అని అడిగాడు.హ అంది.సరె అని ఫొన్ పెట్టెసాడు టైం చూస్తె 1 అవుతుంది.ఎదొ వండుకొని తిన్నంది.బయటకి వచ్చి హాల్లొ కూర్చొని టి.వి చూస్తుంది సుమారు 3 గంటల టైం లొ పనింద్ర నుండి ఫొన్ వచ్చింది.హలొ అంది రెడీగా ఉన్నావా వెల్లక ఫొన్ చేయు అన్నాడు సరె అంది.జాగ్రత్తా అని చెప్పాడు.సరె అని ఫొన్ పెట్టెసింది.టి.వి చూస్తూ కూర్చుంది 5 గంటలకి ఫొన్ వచ్చింది.హలొ అంది రమ్య.ఇప్పుడు 5 అవుతుంది నువ్వు ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయితె 6 వరకు చేరుకుంటావు అన్నాడు దానితొ రమ్యకి అర్థం అయింది ఫొన్ చెసింది రాజెష్ అని.సరె అని ఫొన్ పెట్టెసి బ్యాగ్ తీసుకొని బయలుడెరింది 6 గంటలలొపు షొ రూం దగ్గరకి చేరుకుంది అక్కడ 6666 కార్ కనిపించింది వెంటనె వెల్లి అందులొ కూర్చుంది రమ్య కూర్చొగానె డ్రైవర్ కార్ ఎక్కి స్టార్ట్ చేసి పొనిచ్చాడు సుమారు ఒక 2 గంటర్ ప్రయాణం తరువాత కార్ హైవే నుండి 10 కిలొమీటర్లు కచ్చా రొడ్డులొ ప్రయాణించింది తరువాత ఒక కౌంపౌండ్ లొకి వెల్లింది.చుట్టు పక్కలా ఎమి లేవు చుడడానికి చుట్టు నిర్మానుష్య ప్రాంతం లా ఉంది.లొపలికి వెల్లి కార్ ఒక బగ్లా ముందు ఆగింది.

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #44  
Old 10th January 2017
younggirl younggirl is offline
 
Join Date: 16th December 2016
Posts: 38
Rep Power: 2 Points: 51
younggirl is beginning to get noticed
Mundu mundu inkaa Baguntundi

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #45  
Old 10th January 2017
avinash N avinash N is offline
 
Join Date: 5th March 2016
Location: Nellore
Posts: 182
Rep Power: 4 Points: 170
avinash N is beginning to get noticed
Send a message via Yahoo to avinash N
Thumbs up

it's preplaned
______________________________
Avinash

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #46  
Old 10th January 2017
123boby456 123boby456 is offline
Custom title
 
Join Date: 22nd May 2013
Posts: 4,650
Rep Power: 14 Points: 689
123boby456 has received several accolades123boby456 has received several accolades123boby456 has received several accolades
Bagundi.
______________________________
Boby.
తెలుగు లో ఫాంటసీఎస్: http://xossip.com/showthread.php?t=1451091&page=3
దెంగుడు దొంగలు...ఇద్దరూ ఇద్దరే: http://xossip.com/showthread.php?t=1474231
ఫిల్మీ ఫాంటసీస్: http://xossip.com/showthread.php?t=1480485
फ़िल्मी फैंटसीज मस्ती हिंदी में : http://xossip.com/showthread.php?t=1492739

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #47  
Old 10th January 2017
Ravi4232 Ravi4232 is offline
 
Join Date: 15th September 2013
Posts: 191
Rep Power: 10 Points: 554
Ravi4232 has many secret admirersRavi4232 has many secret admirers
nice bro
waiting for hot update

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #48  
Old 11th January 2017
rkinsecbad's Avatar
rkinsecbad rkinsecbad is offline
RamaKrishna
 
Join Date: 5th June 2014
Location: hyderabad
Posts: 1,185
Rep Power: 8 Points: 975
rkinsecbad has received several accoladesrkinsecbad has received several accoladesrkinsecbad has received several accoladesrkinsecbad has received several accolades
very nice

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #49  
Old 11th January 2017
rajashree930 rajashree930 is offline
Custom title
 
Join Date: 9th April 2014
Posts: 1,352
Rep Power: 11 Points: 2152
rajashree930 is a pillar of our community
అప్డేట్ పెట్టండి ప్లీజ్

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #50  
Old 11th January 2017
lakshmi345's Avatar
lakshmi345 lakshmi345 is offline
Custom title
 
Join Date: 22nd July 2013
Location: Hyderabad
Posts: 1,418
Rep Power: 11 Points: 1078
lakshmi345 has received several accoladeslakshmi345 has received several accoladeslakshmi345 has received several accoladeslakshmi345 has received several accoladeslakshmi345 has received several accolades
రమ్య చాలా తెలివైందిలా ఉంది

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
Reply Free Video Chat with Indian Girls


Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +5.5. The time now is 06:03 AM.
Page generated in 0.01959 seconds