Xossip

Go Back Xossip > Mirchi> Stories> Regional > Assamese Sex Story-Baa-Mor Pratham Premar Jouna Abhigyata

Reply Free Video Chat with Indian Girls
 
Thread Tools Search this Thread
  #1  
Old 6th January 2012
Shantanu54321 Shantanu54321 is offline
 
Join Date: 5th January 2012
Posts: 28
Rep Power: 16 Points: 14
Shantanu54321 is an unknown quantity at this point
Assamese Sex Story-Baa-Mor Pratham Premar Jouna Abhigyata

Hi ISS readers, this is the true story of me and my loving elder sister. I m going to describe it in Assamese language. Because there are the little real sex stories on the net written in Assamese. So let’s start.

I m Shantanu from Sonitpur district, Assam age 30 height 5’10” fair complexion, smart and handsome. I’m now serving as a Project Officer in a Govt. Deptt. Mur Bortar suwali ejani ase, naam Preety, age 34. Baa khub dhuniya, height 5’7”, Rang Baga, sokujuri dhenubhiriya, Tilfuliya naa, oufuliya gaal, golapar pahir dare patal rasal othjuri, angulibur lihiri lihiri---dekhilei premat paru premat paru jen lage. Dekhat jiman dhuniya, Baa kathai bataraiyo himanei maram laga. Baaye muk nijar bhaitkoio besi maram korisil. Baar biyar ebasar pisar katha. Baar bayas tetiya 24 aru moi 20. Bhinihideu baatkoi pray xxxxxxxx manei dangor hoba. Bhinihideu Guwahatir Bank etat Bank Manager.

Amar eta natyadal ase. Biyar pisat baaye amar Natyadalar tarafar para howa eti 6 mnths workshop etat join korile. Every Saturday aru Sunday hobalagiya workshop attend karar babe Baye pratyek haptahate Ghyr para ahi amar gharate thake. Amar gharat mur bahire Maa, Bhai xxxxx aru Bhanixxxxxxxxxx ejani. Bhaiti Golaghatat mamahatar gharat thake. Ekelage natyadalar lagat jorita huwa babe Baaye besibhag hamay mur lagate katay. Eneyeo Baaye horur parai muk khub maram kare aru moyu baak khub bhal pao. Baa aha keidin ami hadai raatiloike bohi katha pati thaku. Maa aru bhani 10pm manat hui pare jodio Baa aru moi 12am manaloike thaku…….

Lahe lahe moi baar proti bhishan durbalata anubhav koriba dhorilu… Haptahar Baa naha keidin mur din najay-rati nupuwai jen lage…Khaote huwote moi akol Baake dekha puwa holu… Ifale Baaro mur proti marambur dine dine bahri jaba dhorile…

Edin rati amar natyadalar show eta asil. Tar para ami puwa 4:30 manat ahi ghar palu. Puhar huwa babe baaye Baa huwa bisanakhanar kashate thaka bisanakhanat moi hulo(Bisanakhanat maa aru bhani asil jodio pohar huwar pisat uthi goisil). Baar bisanakhanar mur hitanar fale moi eikhan bisanat pathalikoi huisilu. Alap pisate kono nathaka abasthat baaye hathat kandiba dhorile… Moi king kartabya bimuhr hoi golu… Moi Baak ki hoise hudhilu… Baye muk kandi kandi kole, “ moi tuk Chum Kham…”………Mur harba horirat jen ek bijulir srot boi gol…Moi Jar ghame ghamadi ghamiba dhorilu… Ajan hiharanat moi kapiba dhorilu….. Baye akou kole, “ I want to kiss u Hon”….. baar mukhat HON namtu huni moi pulokita hoi porilu…Baaye muk hadai hakalure nisinakoi Shaanu bulihe mate, aji akou ki hol! Baaye akou kole, “Please Hon”…Moi aguwai goi bhoye bhoye mur mukhan baar bisanakhanar usaraloi loi golu…Baye mur murto haboti bohut chuma khale…moi kintu murkhar nisinakoi hatabak hoi thakilu…akan pisate room toloi maa humai ahil…ami duyo tupanir bhao jurilu….kintu mur kumoliya mantut ajasra dhumuha boli thakil…

Kisudin pisat, edin Friday dinakhan moi Guwahati ahilu. Jitu kamat ahisilu, heitu haote mur godhuli hoi gol. Baak phone korilat baye muk teolukar gharaloi matile aru kole aji iyat thakibi, kailoi ratipuwa duyo ekelage jam. Godhuli baye bhinihideuk kole, “Tumi akan marketar para naha kiya? Muk bastukeipadman laga asile.” Bhinihidewe muko lagat niba khujote baye badha di kole,”Shanu jaba nalage, hi mur lagate thakak. Ami duyo akaman kathake patu.” Bhinihideu gusi gol. Mur manto kintu ek ajan anandat ne bhayate kenekuwa lagi thakil, moi nijei najanu. Moi man mari thaka dekhi ba ahi mur usarate bohil aru hudhile,”Tur kunuba GF ase neki?”

Moi kolu “Nai, kiya hudhili?”
“Eneye. Toi kaku bhal napabio”
“Kiya?”
“Mor bhal nalage toi kunubak bhal powa buli kole.”
Mur bujibole baki nathakil….Moi kolu, “Ba, eta katha kao?”
“Ki katha? Ka akou!”
“Toi mur premat porisa.”

Baye hahi mari mur hatkhan bar hatar muthit humuwai lole aru muloi sai eta arthapurna hahi marile. Mur gutei gaatu jikar khai uthil….Eibar Ba uthi ahi muk usaraloi sapai nile, mur galdukhan hatere sepi dhori mur kapalat eta aru othat eta kiss khale. Moi uttejanat kopiba dhorilu. Moi bhoye bhoye kolu, “Moio eta kiss khaone tuk?”

Baye eko nokoi matho sokuduta mudi dile. Moi bar dubahut dhorilu, (ki apurba kumal hei sparsha…) baar kapalat eta dighalkoi suma aki dilu…tar pisat baar othat eta kiss khalu…baye muk haboti dhorile…moi jen muhurtate swarga pai golu…enete duwarat tukar poril…Baye lage lage muk eri dile… usarare dampati ehale kiba partyloi nimantran janabale ahisil. Teolokar lagat bohi katha batara pati thakute bhinihideu ahi pale.

Pisdina bus khanat ahute baye mur athut hatkhan thoi katha pati ahisil.(Priya pathak, apunalokar sahari pale agoloi amar ei hasa kahinitu aguwai loi jam. Plz comment to inspire me and reply)


Do not post and request ANY Underage materials (especially of children) on Xossip that show minor in sexual / non - sexual act either nude or non-nude. That includes Videos, Full length movies, Pics, Stories, porn etc. Doing so will result in infractions and life bans. See this for more information.

If you have any questions regarding this, please open a new thread in HELP FORUM.

Thanks
Casinar


(Priya pathak, apunalokar sahari pai bhal lagil. Aji moi mur ei hasa ghatanatur update to likhisu. Kene pale janaba)


Pisdinakhan raati 9:30pm manat hakaluwe khai boi hubaloi gol. Baa aru moi bohi amar natakar katha patiboloi dhorilu. Eghantaman pisat lahe lahe Baa nirab hoi ahil. Baaye katha kobaloi eri muloi sai thakiba dhorile. Baar sawonit moi mugdha hoi golu. Hudhilu, “Ki hol Baa, mane mane thakili je?”
Baaye eko nakoi mur pine sai matho sokur palak eta marile.
Moi akou hudhilu, “ki hol?”
Baaye lahekoi kao nakaokoi mukh khulile,”toi akaman mur bukur majat hubine?”
Moi jen akashar jonto hatar muthite palu… Jijani baar gar gondhto pabaloio moi pise pise ghuri furo, heijani baaye aji nije muk bukur majat hubaloi matise!!!
Moi nirabe uthi goi baar bukut murto tholu…ki je hukh…anabil anandat manto pulokita hoi poril…Baar bukur gondhtowe muk apun pahara kori dile…hei muhurtat moi prithibeer ataitkoi hukhi manuhjan hoi porilu…

“Baa”

“Mmmmm?”

“Lightto off kori dio neki? Kunobai jodi dekha pai??”

“Nalage mur bhoi lage. Khureedeu hate suspect koriba…”

“Tente bahirale jao bol…”

“Bahirat kot?”

“Bolson…”

Duyo darjakhan meli bahirale ulai ahilu. Amar gharar right sidere pisfalaloi jaba para horu baat eta ase. Compound wall aru gharar wallar majar thaikhini eneyeo karo sokut napare. Moi Baak taloike loi golu…Baye bhaye bhaye mur hatkhanat khamusi dhorile. Moio baar hatkhanat dhorilu…Ek ajan ashanka aru uttejanat moi thar tharkoi kopiba dhorilu… Baaye mur hamukhaloi ahi muk lahekoi haboti dhorile aru mur kapalat eta kiss khale…Moi sihorita hoi uthilu…Baye akou mur dusoku aru gaalat Suma khale…Mur bhori dukhan kopiba dhorile… Akaman sahas gutai loi mayo baar mukhani mur hatar majat lolu aru Baar kapalat eta Suma aki dilu…..Tar pisat moi baar dusoku aru dugalat suma aki dilu… Uhhh ki apurba sparsha baar horirar…moi jen swargat he asu…Baaye mur uparar othto nijar othar majat loi supiba dhorile…Uuh moi jen pagal hoi jam, ene lagil. Baar nishahar hubase muk boliya kori pelale. Moio baar talar othtu mur othere sepi dhori supiba dhorilu…Baar hatar bandhon taan hoi ahiba dhorile, ushahbur ghan hoi ahiba dhorile…Moio baar othjuri jorere supiba dhorilu…Baak jorat haboti dhorilu…Mur hat dukhan baar pithit bisaran koriba dhorile…Baar ushahbur aru ghan hoi ahiba dhorile…Moi Baar pithir para petaloike haat furaba dhorilu…Mur tibra ischa jagil Baar bukur utha nama burat haat bulabale…kintu sahas koriba para nai. Tathapi moi baar stan dutir sparsha puwakoi baar buku aru petat haat bulaba dhorilu…Baar dingi aru bukur cleavage tot kiss koriba dhorilu…Ifale mur Lingatu taan hoi pant faati ulai jao jao hol. Maje maje Baar karanganat mur lingatue sui jay…Moi jen ananda aru siharanat atmahara hoi goisu…Tathapi bhay aru lajate moi jiman pari mur kakalkhan baar para atarat rakhilu, jate mur lingatur abastha baaye gam napay. Pray 40 minute hamay ami duyo enekoye ijane hijanak parja mane maram korilu…

Baaye hoitu mur para aru kiba bisarisil, kintu moi hei hamayat eko buji napalu…Seshat Baaye fekuri uthil…Baar oufuliya dugaledi dudhari tapat lotak bagori ahil…Moi hatabak hoi golu…Moi Baar ashru dudhari mosi di hudhilu, “Ki hol Baa? Kiya kandisa enekoi?”

Baaye usupi usupi kole, “moi tuk khub bhal pao Hon, toi ketiyao mur para atori najabi…”

“Najao baa, moi ketiyao tur para atori najao.”

“I love you Hon”

“I love you too Baa”

Ami duyo duyoke jorat haboti dhorilu…Enete Amar usarar manuhgharar darja khula habda hol.

“Kunoba uthise Hon, bhitarale jaoge bol.” Baye mur othat kiss eta khai kole.

“Bol” Moio baak kiss eta khai anischa satweo kolu.

Duwarkhan japai uthi moi baar mukhaloi sai rolu, iman dhuniya baajoni je akaman agate mur bukur majat asil, moi jen biswasei koriba nuwaru…Baaye muk kiss eta khai hahi mari Good Night kole. Moi baak kiss eta khai Good Night buli kolu… Baa bhitarar roomaloi humai gol…Moi kintu hidina ekhanteko huba nuwarilu. Mur mantu jen mur lagat nayei…Heyai asil arambhoni…

(Dear Readers, Elehuwa swabhabtur karane update karote palam hoi jay. Tar babe phruwoi hamajar usarat khyama bisarisu. Apunalukar reply pale akou update korim. So plz reply me.)Hidinar para every week amar ei prem milan hobaloi dhorile. Baa naha keidin mur din najay rati nupuwai jen hol. Baar bahire mur an ekutei man nabaha hol. Baa ahar dina dinto Baar lagate thako aru raati hole hei ekei thait goi maram karo. Kintu natunatwa eko naai. Moi ketiyao sahas kori aguwaba para nai. Raati natyadalar rehersale kori ahote praye moi Baar kakalat haboti dhori ahu. Karan baaye haaree ba chadar mekhela pindhe aru left side r para baar baga pet to subaloi mur hubidha hoi. Hei karane moi Baar kakalat hatkhanere meriyai dhori udang pet tur uprat hatkhan rakhu. Baaye muk ketiyao badha diya nasil, kintu moi tatkoi aguwaba sahas kora nasilu.

Edin moi plan korilu, Baar petat suma khaboloi. Hidina raati rehersalar para ghuri ahute amar deri hoisil. Baaye ekhan violet colour dhuniya saaree aru pink colour blouse pindhisil.moi plan korilu,”aji jodi moi baar petat suma khabo paru bhobishyataloio parim Aji baye saaree pindhi ase, gotike muk petat kiss koribaloi diote bishesh ahubidha napabo. Kintu jidina baa housecoat ba nighty pindhi thakiba, hidina muk petat kiss koribaloi dibaloi hole housecoattur fita khuli majere meli diba lagiba. Tene koribaloi jaote Baar bukur para nightyr aboron gusai diba lagiba. Tetiya nischay moi baar hundar stanjugal……”eibur bhabi mur mantu anandat nasi uthil.

Maahate itimadhye huisil. Ami ahi duwarat knock nakarakoi agate amar gupan thaikhiniloike golu. Taat goi moi baak haboti dhorilu, Bayeo muk haboti dhori sum khaba dhorile. Moi Baar gale mukhe hakalute sum khai Baar talar othtu supiba dhorilu. Tene korilat Baar ushahbur ghan hoi ahil. Baaye muk jorat haboti dhorile. Moi lahekoi kolu, “May I kiss your belly Baa?”

Baaye hunilene nai najanu, kintu eko nakole. Moi akou ebar kolu, Baa, can I kiss your belly?”

Eibar baaye murtu dupiyai hanmoti janale aru muk akaman talaloi sapai nile. Moi bohi loi bar saree khan gusai lolu. Mur nijar sokur uparatei bishwash huwa nai…Mur sokur hammukhat baar dhuniya makhan jen boga belly portion….moi lahekoi othjuri baar petat lagai eta alfuliya suma khalu….ki apurba sparsha, ki ananya siharan…imaan komal baar pet tu!!! Moi mur mukh khan bar petat jote tote ghohiba dhorilu…Jibhare seleki dilu…Baar dhuniya sugobhir naabhitut mur jibhakhan humai seleki thakilu…Baye dighal dighal ushah loba dhorile…Maje maje mor murtu baar breastat akaman touch hoy…mur pantar bhirkhan titi gol…Kiman homoy tenedore asilu najanu, gharar bhitarat konoba utha jen habda hol. Lage lage baaye muk uparaloi tani anile aru kole, “Hobo hon. Konoba uthise”

Anischa satweo moi baak suma eta khai gharar duwarmukhaloi ahilu aru duwarat knock korilu. Raati bak good night koi eta kiss khalu, Bayeo muk eta kiss khale. Bisanat porilu jodio tupani nahil…gotei raati bar kathakei bhabi thakilu…Etiya kenekoi baak nighty pindhi thakote petat suma khaba paru, ketiya baar bra aru stan jugal dekha pao…take bhabi thakotei ketiya je raati puwal gamei napalu.

Raatipuwa baaye gaa dhuwar agote goi baathroomat nijar kapur bur thoi ahe. Moi goi baathroomat humai duwarkhan lock kori lolu. Baar kapurbur hangerar para ani salu, eta light pink colourar nighty, white bra, green petticoat eta aru light pink colourar panty eta. Moi baar kapurbur hungi salu, kijani bar gar gondh paowei. Eta mridu hubas mur nakere ujai goi hriday sulegoi…Baaye ketiyao gar kapur khuli nudhuwakoi thoi nidiye. Heibabe tat akano gham ba tene gondh nasil, barang eta fresh fresh gondh lagi asil. Ei gondhtu abashye praye moi baar gaato pao. Moi baar brato gale mukhe hani lolu, brar breast covering portiontu bohut kamurilu, baar pantytu mur mukhat hanilu, mukhat humai lolu…moi uttejanat roba nuwara holu…Baar kapurbur ekhan ekhankoi hungi, kamuri seleki shehat mur pennistu khamusi dhori hastamoithun koriba dhorilu…Baar katha bhabi, baar panty aru brare mur penisto meriyai hasta moithun kori moi jen swargahukh labh koriba dhorilu…

Moi climax paboloi aru akaman hamy asil, enete baye bahirar para matile, “Shanu, ki kori asa? Honkale olai ah. Moi ga dhuba lage. Moi konomate baar kapurbur agor nisinakoi rakhi duwarkhan meli olai ahilu. Baye hudhile, “Iman deri kikori aisili?”

“Nai o kiba bhabi asilu…”moi ki kom kinakom eko bhabi napai takei kolu. Ifale mur pantar talat penistuwe eta tambu tani loisil…Baye eko nakoi misikiyai hahi mari bathroomat humai gol aru darjakhan bhitarar para lock kori dile.

Enekoye moi praye baar kapurbur loi mur fantassy puran karat lagilu…
(Dear Readers, eya mur jiwanar hasa kahini. Apunalukar reply pale akou update korim. So plz reply me.)Aji akou update korisu, kene pale janaba. Please rate my story if you like it.


Kisudin pisar katha…
Baa tetiya Tezpurat nijar makar gharat, mane mur bartaar gharat asil. Hidina Tuesday asil. Moi keijanman bondhur lagat Tezpuraloi goisilu kiba eta kamat. Pisat kamto nohowa babe bondhukeijan ghuri ahiba olal. Moi PCO etar para bartaahatar gharat phone korilu. (Tetiya Tezpurat mobile connection nasilei). Baaye phontu receive korile. Asalate moi janisilu Baa tatei thaka buli. Baaye kole teo heno akale ase gharat, bartaahat kono nai. Koloi goise hudhilat baye kole je baa thaka babe bartaa hate ataikeijan Nagaont thaka barmaar deutakar gharaloi goise rati thakakoi. Godhuliloi bhinihideu ahi puwa katha. Etiya baa gharat akalei ase….Mur mantu anandat nasi uthil…Baar lagat dintu katowar aji honali hujog milise. Moi baak kolu,”moi ahu tente, moi iyat ahisilu eta kamat, kamtuo nahol. Mur bondhubilak ghuri jaba. Moi nahole tahatar tatei dintu thaki jao?”
“Bhalei hoba aah. Moio akale akale thaki bore hoi asu…” Baye kole.
Mur manat akhoi futibaloi dhorile. Aji dekhisu Henar Ejat!! Moi tatatoiyakoi friend bilakar para bidai loi bartahatar gharaloi golu. Baye muk hahi mari hmbhashan janale aru bohibaloi koi chah banabole gol. Moi drawing roomat bohi TV suwat lagilu…Tvto soli asil jodio mur mantu ekdamei tat nasil, sokujurio TVr fale juwa nasil. Moi asim agrahere baa ahaloi baat saba dhorilu. Akaman pisat baa ahil, hatat dukap chah aru biscuitar plate ekhan. Muk chah ekap di aan cup nije loi mur hamukhat thaka horu bisanakhanate bohi lole. Baaye eta patal golapi rangar housecoat pindhi ase. Kanat honar kanfuli, Dingit soru chain edal, ekhan hatat dupat honar soru kharu, bhorit rupar payal, khoj kahrile junuk junuk koi habda hoy…sulikhini back clip eta mari pithit pelai thoise, kapalat ranga bindi eta lagaise, heotat akaman ranga hendur…ataibur mili baak apurba hundaree lagise. Baa tenekuwai, hadharan beshbhushato baak gorgeous lage. Iman simple kintu dhuniya dressat baar baga dhuniya mukhanit eta rangali abha biyapi porise. Moi jen pagal hoi jam…
Chah khai uthi baa ahi moi bohi thaka dujaniya sofa khanat mur usarate bohil.
“Moi manere bhabiyei asilu aji toi ahibi buli…”
“Toi bisarile moi ketiyaba nahakoi thakiba paro jano?”
“Kiya?”
“Because I love you Baa.”
“I love you too Hon” Baye mur haatkhan khamusi dhorile…Mur hira-upahiraburedi ek bijuli srot boi gol…Moio baar hatkhan mur hatar muthit humai lolu. Baa akaman mur fale sapi ahil…Moio akaman aguwai golu. Moi baar pisfalere hatkhan ni baak akuwali anilu…Baar kapal soku gal mukh sumare upasai dilu…Baaye mur othar majat nijar rasal othjuri guji dile…moio pagalar dare baar othjuri supi supi mou pan koriba dhorilu…Baa letu setu hoi mur bukur majat humai ahil…Mur hat dukhan baar pithit bisaran koriba dhorile…baar ushahbur ghan hoi ahil..moi baar bukukhan pihi diba dhorilu…iman naram…iman alasuwa baar horeerar sparsha…najanu moi kiman aguwai goluheten, baaye nijak sambhali lole aru kole,”hoba hon, moi agate bhat banai lao…”
Aniswa satweo moi baak eri dilu…Baaye eta arthapurna hahi mari mur murto haboti aru eta suma khai uthi gol…Moi baa juwar pine sai thakilu…’Baa hosakoye dhuniya…akal homukhar parai nahai, pispinar parao baak khub dhuniya dekhi…baar skin khan horu suwalir lekhiya komal, boga…anpine Baa dhuniya aru okha(fairly tall), kakal khamusiya…mur drishtit mur baatkoi dhuniya kono nai…hei baajaniyei mur dubahur majat nijak hampurna rupe hopi diye…motkoi bhagyawan jen aan kuno nai…’

Last edited by Shantanu54321 : 23rd January 2012 at 09:12 PM. Reason: Updating The Story

Reply With Quote
  #2  
Old 10th January 2012
Shantanu54321 Shantanu54321 is offline
 
Join Date: 5th January 2012
Posts: 28
Rep Power: 16 Points: 14
Shantanu54321 is an unknown quantity at this point
Etiyaloike karo para eko reply puwa nai. Mur Hasa kahinitu baru beya laga hoise neki. Plz reply to encourage me to write the main part of my sex encounter with my Ba.

Reply With Quote
  #3  
Old 11th January 2012
samss400 samss400 is online now
Custom title
 
Join Date: 20th December 2009
Posts: 6,487
Rep Power: 31 Points: 6844
samss400 has celebrities hunting for his/her autographsamss400 has celebrities hunting for his/her autographsamss400 has celebrities hunting for his/her autographsamss400 has celebrities hunting for his/her autographsamss400 has celebrities hunting for his/her autographsamss400 has celebrities hunting for his/her autographsamss400 has celebrities hunting for his/her autograph
dhuniya hoiche......aru likha poriboloi mon ache

Reply With Quote
  #4  
Old 11th January 2012
zaan24 zaan24 is offline
 
Join Date: 21st January 2010
Posts: 25
Rep Power: 21 Points: 34
zaan24 is an unknown quantity at this point
Tumar kahani tu hosai khub dhunia hoise .. likhi thaka .. update-or karone .. roi asu ... kintu ki jana .. mur Hosai enekua eta .. obhigota ase .. pise pore kom baru ..

Reply With Quote
  #5  
Old 11th January 2012
samss400 samss400 is online now
Custom title
 
Join Date: 20th December 2009
Posts: 6,487
Rep Power: 31 Points: 6844
samss400 has celebrities hunting for his/her autographsamss400 has celebrities hunting for his/her autographsamss400 has celebrities hunting for his/her autographsamss400 has celebrities hunting for his/her autographsamss400 has celebrities hunting for his/her autographsamss400 has celebrities hunting for his/her autographsamss400 has celebrities hunting for his/her autograph
আৰু নতুন লিখা পঢ়িবলৈ বাট চাই আছু।

Reply With Quote
  #6  
Old 11th January 2012
Shantanu54321 Shantanu54321 is offline
 
Join Date: 5th January 2012
Posts: 28
Rep Power: 16 Points: 14
Shantanu54321 is an unknown quantity at this point
Thank u for the inspirations. moi akou likhim. khub honkalei update korim.

Reply With Quote
  #7  
Old 12th January 2012
RoniXXX RoniXXX is offline
 
Join Date: 12th January 2012
Posts: 3
Rep Power: 0 Points: 1
RoniXXX is an unknown quantity at this point
Val lagil pohi. Horute jthair sualir lgt muru ene incest obhigyota hsl. Eagerly waiting 4 the next part......

Reply With Quote
  #8  
Old 13th January 2012
Shantanu54321 Shantanu54321 is offline
 
Join Date: 5th January 2012
Posts: 28
Rep Power: 16 Points: 14
Shantanu54321 is an unknown quantity at this point
Aji mur kahinitu update korisu. Plz reply...

Reply With Quote
  #9  
Old 13th January 2012
victordas victordas is offline
 
Join Date: 7th October 2008
Posts: 31
Rep Power: 24 Points: 74
victordas is beginning to get noticed
Talking

boriyah hoisey...

Reply With Quote
  #10  
Old 16th January 2012
Shantanu54321 Shantanu54321 is offline
 
Join Date: 5th January 2012
Posts: 28
Rep Power: 16 Points: 14
Shantanu54321 is an unknown quantity at this point
Aji akou update korisu, kene pale janaba...

Reply With Quote
Reply Free Video Chat with Indian Girls


Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +5.5. The time now is 08:21 AM.
Page generated in 0.02364 seconds